Diskotekers ulovlige alkoholreklamer på skoler

Gymnasieelever er ifølge en tv-nyhed 22. september ofte trætte eller har tømmermænd i skoletiden på grund af fester, drikkeri og hash.
Når både gymnasier og handelsskoler bliver bombarderet med alkoholreklamer fra diskotekerne i form af „flyers“, løbesedler, handler diskotekerne ikke blot uansvarligt, men ulovligt, idet de overtræder reglerne for markedsføring af alkohol.
Hvornår går det op for de unge, at de bliver udsat for grov manipulation, når diskotekernes håndlangere lægger et bundt flyers på et synligt og strategisk vigtigt sted, hvor der så samtidig anbringes en plakat, som er en forstørret udgave af flyeren?
Det er elevernes liv og helbred, der står på spil, når diskoteket skruppelløst lokker med „Se, om du kan tømme hanen!“ (forkortet af red.).

Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C