Endetidsvækkelse

En kommende stor vækkelse er på vej. Det lyder bekendt – endog troværdigt i mangt et øre. Bibelens belæg for denne tro er tynd – nærmest et korthus.
Vi byggede støtter af „profetisk materiale“ til dette korthus. Sideløbende opstod megen tale om visioner. Disse cementerede vor positive fremtidstro – visionerne tog jo tanken om tilbagegang til fange. Guds rige fik tilført vor tids moderne forretningsprincipper, der som fod i hose passer til vores i forvejen positive forventning.
Vi taler om endetidsvækkelse ovenfra. Bibelen taler snarere om „vækkelse“ nedefra, om Babel, skøgen, som gør al jorden drukken med sin utugts vin, Es. 47, Åb.17. I GT dyrkede Israel Gud, men også andre guder, og endte – i Guds øjne – som skøge. Sådan også i NT. Skøgen skænker en berusende drik – sjæleligt stimulerende og åndeligt sløvende. Jesus siger:„.. vogt jer , at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab…“ Luk. 21. Hvor er Jesu ord dog rammende og aktuelle. Om skøgens endeligt læses: „Herren hærger Babel og gør ende på den vældige larm der“. Jer. 51 (forkortet af redaktionen).

Ole Sørensen
Elmevej 10
6880 Tarm