Mange unge søgte forbøn på helsemesse i København

Der var flere unge medarbejdere på den kristne stand i år. De fik god kontakt med de unge besøgende, fortæller medarbejderKØBENHAVN – Alt indenfor den alternative spirituelle verden var til salg i K.B. Hallen på helsemessen Mystikkens Univers i sidste weekend i København. Den fælleskirkelige stand trak mange af de knap 7.000 messebesøgende.

Der var nok at gøre for de fire kristne udstillere: missionsorganisationen Areopagos, Ikon, Focolare-bevægelsen og Det Danske Bibelselskab. Her ses to af de omkring 40 medarbejdere, Torsten Junge, I Mesterens Lys, og LidaVan Dijk, Focolare-bevægelsen

Flere end 600 mennesker fik forbøn af medarbejderne fra foreningen „I Mesterens Lys“ (IML), hvoraf de fleste kommer i Betlehems Kirken i København.
– Mange unge er kommet. Der har været en større aldersspredning i år. Der er stadigvæk en stor gruppe af kvinder mellem 40 og 60 år, der er meget åndeligt søgende.
Men der har i det hele taget været en stigende interesse blandt gæsterne for kristendom, har vi set i løbet af messens tre dage.
– Selvfølgelig kommer der folk til os af ren nysgerrighed, men mange kommer fordi de vil have hjælp til at løse et konkret problem. Nogle bliver bevæget og begynder at græde og åbner virkeligt deres hjerte.
Mange udstillere og healere fra messens øvrige 129 stande er også kommet og fået forbøn, fortæller Torsten Junge, der har været medarbejder i IML på helsemesser siden 2001.
Ole Skjerbæk Madsen, leder af IML, fik en ny og udfordrende opgave med hjem.
– Jeg har talt med mange af de andre udstillere. Flere har helt uopfordret og uafhængigt af hinanden efterspurgt bibelundervisning, efter messen er slut. Så det skal jeg hjem og finde en ordning på. Det er meget positivt og et helt nyt aspekt.
– Det har været en rigtig god messe også denne gang. Vi har fået dybe samtaler med mennesker om deres problemer. Mennesker har været meget konkrete og vist et bredere spektrum af forbønsemner end tidligere.
– Ved bønnens kraft møder mennesker Gud og oplever hans kraft. Mange giver selv udtryk for, at de oplever en fred, en styrke eller en lettelse bag efter bønnen. Så er det ikke nødvendigt at diskutere og argumentere om Guds eksistens. Gud er den bedste til at overbevise mennesker, pointerer Ole Skjerbæk Madsen.
Flere hundrede gæster på den fælleskirkelige stand benyttede muligheden for at nagle en lille seddel med et forbønsemne fast på et stort trækors. Ole Skjerbæk Madsen og hans medarbejdere beder for alle emner efter messen.
Det Danske Bibelselskab havde sat en krukke frem med mannakorn.