Ytringsfrihed?

De homoseksuelle i Sverige har ført sig frem på en så anmassende og provokerende måde, at det måtte virke stødende på mange mennesker, men en ny lov gav dem mundkurv på.
Biblen kom i søgelyset. Var dens tekst ikke nærmest ulovlig?
Diskriminations-ombudsmanden måtte læse visse bibelvers igennem, men konkluderede, at teksten var urgammel og gav tilladelse til, at Biblen måtte genoptrykkes! Spillereglerne var imidlertid ikke klare, og myndighederne mente, at prædikener efter Biblen godt kunne føre til retssager.
Det gjorde det så, da præsten, Åke Green, i sin pinsemenighed på Øland talte om homoseksualitet ud fra Biblens ord, samt ud fra homoseksuelles egen fremfærd i det moderne samfund. Præsten nævnte således, at pædofili ikke er usædvanligt blandt homoseksuelle. Noget, som ganske tydeligt fremgår af skriverier fra de homoseksuelles egen forening RFSL.
Byretten dømte præsten til en måneds fængsel og små 28.000 kr. i retsomkostninger. ”Det her havde jeg ikke regnet med!”, sagde præsten forbløffet.
Retssagen blev anket og skal nu for hovretten (= landsretten) i Jønkøping den 19. januar.
Da man her står over for den første retssag af sin art, en retssag af stor betydning for ytrings- og religionsfriheden i Sverige, så har den allerede nu vakt så stor interesse, at man langtfra kan rumme de anmeldte i retsbygningen.
Retssagen har givet enormt ekko ud over Sveriges grænser som en overtrædelse af menneskerettighederne og Europakonventionen. Folk i andre lande er blevet bekymrede for deres religionsfrihed. Der er således indløbet protester fra en tidligere dommer ved Europadomstolen, Dimitar Gotchev, og fra ”Rule of Law Institute” i Bulgarien, ligesom den svenske ambassade i Washington har modtaget adskillige breve. Blandt disse en protest fra ”Commission on Security and Cooperation in Europe”, den myndighed i USA, som overvåger europæiske problemer angående menneskerettighederne ud fra Helsingforsaftalen. Videre støttes denne sag nu af en af lederne i ”Advocates International”, advokaten John Langlois, fra Storbritannien, som er formand for Verdensevangeliske Alliancens Religionsfrihedskommission.
Den ellers ganske ukendte præst er pludselig blevet hovedperson i en sag af vidtrækkende dimensioner:
SkalBbiblen og enhver form for filosofiske, religiøse og moralske studier, tolkninger og overvejelser fremover underkastes censur?

G.Johnsen, Kvarnaholm,
SE-28791 Strömsnäs
Sverige