160 kristne samlet i forbøn for Danmark i 2005

KOLDING – Næsten 160 kristne tilbragte en stor del af sidste uge i bøn i forbindelse med Apostolsk Højskole i Kolding og Bedehus.sk’s profetiske bønneuge.Temaet for bønnen var det nye år 2005, og deltagerne nåede frem til seks konkrete forbønsemner, som kræver vedvarende bøn i 2005.
– At kirker og menigheder må åbne sig mere for Guds Ånds virke, så danskernes åndelige åbenhed må betyde, at flere kommer til personlig tro på Jesus. At der i den verserende valgkamp vil blive sat fokus på bibelske værdier. At åndelige ledere må være stærke og turde gå foran, og at kirken må være relevant og synlig i samfundet. At Danmark ikke må blive ramt af terror, og at Danmark må være med til at støtte Israel uden at foragte palæstinenserne. At alt, hvad der er destruktivt for ægteskaberne, familierne og børnene, må blive begrænset. Og at Gud vil åbne døre for evangeliet gennem medierne.
Ved bønneugen medvirkede desuden Peter Wenz og Ortwin Schweizer fra Tyskland samt Edvard Grimstad fra Norge, der alle opmuntrede til at bede vedvarende.
– ole