Avis fra KLF, Kirke & Medier

KLF, Kirke & Medier sender i disse dage 30.000 temaaviser ud til skoler, foreninger og andre interesserede. Emnerne er „Medier i familien“ og „Etik i medierne“. Formålet med avisen er at sætte de to emner på dagsordenen i alle sammenhænge, hvor børn og voksne mødes til diskussion om medierne. Avisen indeholder artikler, interviews, kommentarer og faktabokse. Den er skrevet dels af kendte samfundsdebattører og medieeksperter dels af foreningens frivillige og ansatte. Som eksempler på skribenter kan nævnes biskop Jan Lindhardt, som ser på børnefamiliens vilkår i en medietid, og børne- og ungelæge Vibeke Manniche, som fortæller om børn og mediepåvirkning.