Hvor livet er svært

En andagtsbog om og for mennesker, der „tvinges ind på livet af hinanden“En anderledes andagtsbog er Lad livet leve.
Andagtsstykkerne er skrevet af en række præster, der alle er engageret i diakoni og sjælesorg. Blandt bidragyderne er således adskillige sygehus-, hospice-, fængsels- og Korshærspræster. Men også fire af landets biskopper og andre teologer i ledende stillinger i kirkelige institutioner har leveret andagtsstykker.
Målgruppen er if. redaktø-rernes forord „mennesker, der lever … derude hvor livets svære sider bliver umisforståe-ligt synlige i en sådan grad, at de tvinger mennesker ind på livet af hinanden.“
I stedet for som de fleste andagtsbøger at have en andagt til hver dag består bogen af stykker, skrevet ud fra på forhånd givne eksistentielle temaer, fx livsglæde, magt, meningsløshed, angst, skyld, had, død, nåde og tilgivelse.
NJV’

Hanne Storebjerg
og Bjarne Lenau Henriksen (red.):
Lad livet leve
– Forkynd evangeliet – om nødvendigt med ord
224 sider • 248 kr
Unitas