Spændende møde med migrantkirker i Danmark

Bogen Andre stemmer om indvandrermenigheder giver et mere nuanceret
billede af indvandrere og flygtninge i vores landBirthe Munck-Fairwood fra Tværkulturelt Center har redigeret en spændende bog om migrantkirker, indvan-drermenigheder i Danmark, der er med til at give et meget bredere og mere nuanceret billede af indvandrere og flygtninge i vores land.
Derfor er bogen et væsentlig bidrag ind i den akutelle debat om flygtninge/indvandrere, hvor alt for mange er alt for optaget af de væmmelige muslimer. Man glemmer fuldstændig, at ca. 1/3 af alle flygtninge/indevandrere er kristne, og at andre er blevet det, mens de har boet i Danmark. Nogle af disse kristne finder en naturlig plads i folkekirken eller en af vore frikirker, mens andre, de fleste, finder sammen i migrantkirker.

Vi kan lære noget af dem

Der er mindst 145 migrantkirker eller internationale menigheder i Danmark, alene i København er der de sidste 10 år oprettet mindst 11 afrikanske menigheder. I Andre stemmer kommer de til orde på en spændende måde. Der er interviews med 31 præster og kirkeledere som repræsentanter for migrantmenighederne, og jeg skal love for, at de har noget spændende at sige ind i dansk kristendomstradition. Det kan godt være, vi kan lære dem noget, men vi har sandelig også meget at lære af dem.

Har en væsentlig rolle

Efter endt læsning af Andre stemmer er man overbevist om, at migrantkirkerne har en væsentlig rolle at spille i integrationen af mennesker med anden etnisk baggrund i det danske samfund. Her kan man føle sig tryg blandt sine egne, men samtidig inspireres til at blive og være en del af det samfund, man er flyttet til. Her kan man få styrket sin egen identitet samtidig med, at man introduceres til en ny kultur. Desværre har Bertel Haarder og resten af regeringen endnu ikke opdaget hvilke integra-tionsressourcer, der ligger i de mange migrantmenigheder.

Gennemgående træk

Gennem bogen oplever man en mangfoldighed af menigheder og menighedstyper. Men gennemgående træk er, at man er meget optaget af Bibelen og dens budskab og på at efterleve, hvad Bibelen forkynder. Man er lidt rystede over mange danske kristne gåen-på kompromis med Bibelens normer. Som Albert Paniimen, der er ordineret, ulønnet præst for Mar Mari’s Assyriske menighed i Århus, siger: „Det er ikke alt, hvad vi modtager fra det danske samfund, som vi kan bruge. Som kristne kan vi ikke bruge det, der er imod Bibelens lære.“
Et andet gennemgående træk er, at lovsangen og lovprisningen fylder meget i migrantmenighederne og der er et stort socialt fællesskab. Ofte spiser man sammen efter gudstjenesten og man tager sig tid til den enkelte. Det er måske netop én af grundene til, at mange kristne flygtninge/indvandrere har svært ved at føle sig til rette i de nationale kirker.
I bogen møder læseren levende og pulserende fællesskaber, der ikke lader sig sætte i danske kirkebåse eller tæmme af traditioner, dogmatik og kirkehistorie. De er forenede af fælles sprog og fælles kultur, og de er med til at synliggøre, at ikke alle nydanskere er muslimer.

Meget optaget af mission

Nogle af de 31 præster, der kommer til orde i bogen, er blevet kristne under deres ophold i Danmark, andre er sendt hertil som missionærer. Nogle af migrantmenighe-derne viser stor offervilje og sender penge til mission i deres hjemlande. Nogle af menighederne har oplevet, at nogle af deres medlemmer er rejst tilbage til hjemlandet for at missionere der. I det hele taget virker migrantmenighe-derne til at være meget optaget af mission.

Til velsignelse og inspiration

Bogen er forsynet med megen spændende statistik om flygtninge/indvandrere og om menighederne, og der er en god litteraturliste. Der er desuden opfordringer til danske kirker og menigheder om at tage godt imod migrantmenigheder, der ønsker at leje sig ind i menighedens kirkebygning. Mange steder er migrantmenigheden blevet til velsignelse og inspiration for den danske menighed, og så tilfører migrantmenigheden ofte mange børn til kirken, som man lejer sig ind hos, idet børnene ofte er dansktalende og har brug for at være i en dansk søndagsskole eller bibelklub.

Meget opmuntrende

Bogen kan varmt anbefales til alle kirkeledere. Det er længe siden, jeg har læst en fagbog, der har opmuntret mig i den grad, som Andre stemmer har gjort.

Birthe Munck-Fairwood
(red.): Andre stemmer –
Migrantkirker i Danmark set indefra • 207 sider • 179 kr. Religionspædagogisk Forlag i samarbejde med Tværkulturelt Center


Artiklen fortsætter efter annoncen: