Dansk par lagde tag på 100 kirker i 2004

KENYA: I 1991 rejste Birgitte og Søren Pedersen fra Esbjerg til Kenya for at bygge kirker. I begyndelsen finansierede de selv en del af kirkerne, men menigheder og enkeltpersoner fra Danmark var også med til at bygge kirker i Afrika. Dengang kunne man for 10.000 kr. finansiere en kenyansk kirke.
Parret har udviklet et system, hvor Søren og medarbejderne i firmaet, som kaldes „Mechai“, hjemme på værkstedet laver elementer og stålkonstruktioner til tag og vægge.
Dernæst kører de ud og sætter skelettet samt taget til en bygning op i løbet af blot nogle få dage. Resten af bygningen gøres færdig af lokale folk; de murer vægge op, sætter døre og vinduer i og lægger gulv.
Arbejdet har haft så meget vokseværk, at „Mechai“ har købt en stor grund, hvor man vil bygge et nyt værksted, som kan rumme alle lagerenheder, og hvor man kan præfabrikere meget store tagspær.
I det hele taget er der kommet så meget system og struktur over byggeriet, at man i 2004 byggede elementer og tag til 100 kirker. Og det er en stor del af de i alt 351 bygninger, som man har lavet siden begyndelsen i 1991.
Dengang havde især Søren store drømme om at bygge på samlebånd. Den drøm er nu gået i opfyldelse.
I øvrigt er 2005-prisen på en bygning på 3-600 m2 et sted mellem 12.000 og 16.000 kr.
– jeli