Kristendemokraternes betydning

Den 8. februar har vi igen valg til Folketinget, og som flere gange før er det et stort spørgsmål om KD klarer spærregrænsen?
Efter min mening er der to gode grunde til at Kristendemokraterne også fremover bør være på tinge, nemlig:
1. Den sobre måde partiets repræsentanter fremlægger sine synspunkter på, og hvor beslutninger om det politiske sigte er grundlæggende præget af en kristen grundholdning,
2. Den store betydning KD’s fire-fem andater kan få i tilfælde af at afstemningen efterlader uklarhed om regeringssammensæt-ningen. Tænk blot på, at Danmark risikerer fremover at skulle ledes(regeres) af en Lykketoft med opbakning af SF og Enhedslisten!
Har KD så en reel chance for et godt valg den 8. februar? Jeg tror det, men vil alligevel pege på et par tiltag fra ledelsens side for at forøge denne mulighed — og som samtidig ville gøre sigtet og grundlaget i partiets navn mere ægte.
Kristendemokraterne må melde klart ud, at man vil arbejde for adskillelse af stat og kirke!
Danmarks frikirker må have deres soleklare ret til religionslighed gennemført. Alle vil vinde herved også folkekirken.
Hvis Jann Sjursen vil fastholde sit ofte proklamerede standpunkt om at visse kirkesamfund ikke fortjener lighed med visse andre, synes jeg at han bør overveje at skifte parti.
Begge ord i partiets navn — kristen og demokrat — forpligter!
Med ønsket om et godt valg, hvor ikke kun hjernen, men også hjertet får indflydelse.

Ole Westergaard
Frederiksborgvej 195
4000 Roskilde