Bed for valget

Guds Ord siger, at Han har fuld kontrol over alle ting. At Gud indsætter og afsætter konger og regeringsledere. Og at de sidder i disse høje stillinger for at tjene opfyldelsen af Guds planer. Men for at de kan gøre dette, må vi som Kristi legeme på jord bede for alle dem i høje stillinger. Og det er ikke frivilligt, om vi har lyst til det. Men det er en formaning, at vi skal gøre det! (1.Tim.2:1-2)
Så derfor denne opmuntring til at adlyde Guds Ord og anråbe Gud om nåde for Danmark ved det kommende folketings valg. Sådan, at de mennesker Gud forud har kendt og bestemt til at tjene Ham i disse høje stillinger, må blive stemt ind. Og at de må få visdom og guddommelig inspiration til at danne regering på den bedste måde. Så vi fortsat kan leve et stille og roligt liv i Danmark. At udbredelsen af evangeliet fortsat er tilladt både i medierne og på gadehjørnerne. Og så vi ikke meddelagtiggøres i, at gå imod Guds Ord med hensyn til Israel og jøderne. For derved bliver vi den almægtige Guds fjender!!!
(forkortet af red.)

Susanne A. Pedersen
Jernbane Alle 5A
2720 Vanløse