Spiritusforbud og rygeforbud

I 13 år i forrige århundrede havde USA spiritusforbud. Dette havde en række gunstige virkninger såsom mindre kriminalitet, bedre folkesundhed og færre skilsmisser. Men forbudsloven blev som alle andre love overtrådt af nogle, og det lykkedes alkoholkapitalens propagandamaskine at lægge den for had i et sådant omfang, at mange spiritusfanatikere den dag i dag tror, at synden kom ind i verden, ikke da Eva bed i æblet, men da USA fik spiritusforbud i 1920.
Nu ønsker Socialdemokratiet inspireret af ti sygdomsbekæmpende organisationer, at der indføres rygeforbud i Danmark fra 2007. Som tobaksmodstander fra min tidligste ungdom vil jeg kun græde tørre tårer over et sådant forbud. Men rygeforbudets politiske fædre bør sætte sig ind i de psykologiske mekanismer, der bevirkede, at spiritusforbudet i USA mislykkedes, så noget tilsvarende kan forebygges med et ellers fornuftigt rygeforbud i vort land.

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå.