– Børn skal lære om Bibelen

– Forældre skal selv undervise deres børn i Bibelen, hvis de fritages for kristendomsundervisning
i skolen, mener undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder
Undervisnings- og kirkeminister
Bertel Haarder var
ikke længe om at markere,
at de to tidligere selvstændige
ministerier nu er samlet
i ét.

Undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder har de seneste dage talt skarpt for, at skolernes kristendomsundervisning skal tages alvorligt

Lørdag udtalte han til Kristeligt Dagblad, at alle skolebørn Danmark skal lære de bibelske fortællinger at kende. Uanset hvilken religiøs og kulturel baggrund de har.
Dermed er der lagt op til en stramning af den såkaldte fritagelsesbestemmelse. Den tillader for eksempel muslimske børn at blive fritaget for folkeskolens kristendomsundervisning.
Vel at mærke under forudsætning af, at forældrene
selv underviser barnet.
Hidtil har fortolkningen af loven været, at forældrene underviser barnet i deres egen religion, men den udlægning er Haarder ikke enig i.
Han udlægger loven sådan, at forældrene, der beder deres børn fritaget for kristendomsundervisning,
forpligter sig til at lære barnet om de bibelske
fortællinger.

Vil bevare bestemmelse

– Jeg ser helst, at vi bevarer den nuværende fritagelsesbestemmelse, hvis vi samtidig kan sikre, at alle børn lærer om Bibelen. For hvis vi fjerner fritagelsesmuligheden, risikerer vi, at nogle kommer og siger, at skolen derved er blevet sekulær.
At det er slut med salmesang, julegudstjenester og
religiøse symboler ligsom i Frankrig og Tyrkiet. Det ville jeg stærkt beklage, siger Haarder til Kristeligt Dagblad.
Han vil gerne drøfte mulighederne med skolelederne,
som ikke kan se pointen i at skærpe fritagelsesbestemmelsen, da det alligevel er
umuligt at undersøge, om forældrene
lever op til forpligtelserne.

Truer med bøder

Bare få dage senere kom endnu et udfald fra ministeren, denne gang mod de lokal-politikere,
der lader skolerne erstatte faget kristendom med
religionsfag.
– Det er da helt tosset, og den praksis skal stoppes, om nødvendigt med dagbøder til de ansvarlige lokalpolitikere, siger Haarder til Kristeligt Dagblad.
Den konkrete sag drejer sig om Ålholm Skole i Valby, som sammen med Københavns skoleborgmester Per Bregengaard (EL) har lavet en alternativ
læseplan til faget.
– De københavnske skoler skal rette sig efter loven og bekendtgørelserne. Der er ingen vej udenom. Og så ved alle, at det i sidste ende kan føre til dagbøder til lokalpolitikerne.
Ganske som vi i EU går ind for, at lande, der ikke overholder miljøreglerne, får bøder, siger
Bertel Haarder.
Skoleborgmesteren mener ikke, at hverken han eller skolerne er på kant med loven.
Han så hellere, at ministeren koncentrerede sig om de skoler, hvor kristendomstimerne konsekvent bliver erstattet af klassens time.
– ole