Ny „bibelåbner“

Vores kulturs oprindelige og vigtigste grundbog i en opdateret oversættelse er en gave til folketNy Testamente på hverdagsdansk er netop genudgivet i en gennemrevideret og letforståelig oversættelse.
Her bliver de 2000 år gamle tekster lagt frem og „åbnet“, så også alle, der ikke er så bibelkyndige, umiddelbart kan forstå lidt mere af, hvad der står.
I et forord er der redegjort for baggrunden for og overvejelserne omkring den nye oversættelse.
Formålet har været at få en tekst, som 1. lå tæt op ad det talte hverdagssprog og dermed ville være velegnet til oplæsning, hvilket skulle være i overensstemmelse med dens oprindelige formål; og som 2. man ikke blev træt i hovedet af at læse meget af, idet det giver et andet og større udbytte også en gang imellem at læse fx hele skrifter i sammenhæng.
Principperne for oversættelsen kan man få et første indtryk af ved at se på eksemplet fra Matt 1,1 (se ill.).
I forordet står der, at „jo mere ordret en oversættelse er, jo mere taber den af den oprindelige mening.“ Derfor er oversættelsen mere en gengivelse af tekstens indhold end en direkte oversættelse.
Afgørende har det også været at undgå indforståethed, at teksterne ikke kommer til at indeholde ukendte eller uforståelige ord eller udtryk.
Det kan diskuteres, om det altid er lykkedes. Overraskende er det i det mindste på den baggrund, at Loven (= Moseloven) konsekvent er oversat med Toraen; for hverdagsdansk er Tora i alle fald ikke.
Endelig nævnes det i forordet, at der nu også er fodnoter og krydshenvisninger som hjælp til bibelstudiet.
Fodnoterne henvises der til i teksten med en stjerne, og her kan oversættelsen af bestemte ord eller udtryk blive kommenteret eller kort forklaret (fx udtrykket „søn“ i stamtavlerne i Matt 1 og Luk 3).
Til hvert skrift er der korte indledninger. Her svares der på, hvem der har skrevet og hvornår og hvorfor – og hvad indholdet (i store træk) er, og hvad formålet med det skrevne er. Det er rigtig gode overskuelige indføringer.

Dog undrede det mig at læse, at Matthæusevangeliet sandsynligvis er det ældste, således at de fire evangelier skulle stå kronologisk i den rækkefølge, de er skrevet. Hidtil er jeg ikke stødt på nogen lærde, der har ment andet end, at Markusevangeliet er det ældste.
Men vi har med dette nye Ny Testamente på hverdagsdansk fået den vigtigste bog, der findes, i en oven i købet billig udgave, der i det mindste har potentiale for nu-danskere til at dokumentere dens status som vores kulturs grundbog. Dermed er den en gave til os alle.
NJV

Ny Testamente på hverdagsdansk
685 sider • 98 kr.
Udfordringens bogsalg