Vejen til Vejen

Åndelig vejledning giver vejledning for alle med interesse for spiritualitet og åndelig praksisVi lever i en tid og et fællesskab, der har nogle store overordnede overskrifter: dels den store åndelige nød, som alverdens pseudo-religioner og kvaksalver-terapier står på uafbrudt spring for at afhjælpe; dels den vældige slipstrøm af informationer, der til stadighed truer med at overvælde os og potentielt kaste os ud af kurs.
„Kundskaben skal blive stor“, lyder det profetiske ord i Dan 12,4 – men hvordan sikrer vi os, at den ikke kastes overbord, men tværtimod fastholdes (Hos 4,6; Ordspr 12,23)?
Her bliver det af betydning at standse op for atter at finde fast grund under fødderne. Åndelig vejledning i denne brydningstid er et vigtigt, ja uomgængeligt redskab, og herom handler den lille samling artikler i bogen Åndelig vejledning.

Ikke nødvendigt med psykologi

Bogen henvender sig til alle i almindelighed med interesse for spiritualitet og åndelig praksis (ord, der her er ganske uden ny-religiøse bibetyd-ninger). Men i ganske særlig grad er den også beregnet til dem, der professionelt beskæftiger sig med sjælesorg og anden vejledning indenfor en kristen begrebs- og forståelsesramme.
Marianne Bach, der er bogens redaktør og også underviser i emnet, skriver – klogt set – i forordet, at man hidtil i folkekirken „har været optaget af at integrere psykologisk teori og praksis i den pastorale rådgivning“. Men spørgsmålet er, om ikke dette er et u-udtalt forræderi mod dels den kirkelige tradition for netop åndelig vejledning, dels Helligåndens realitet.
Svaret er bekræftende. Det kristne verdensbillede er helheds-orienteret og derfor fuldt ud adækvat.
En brugsbog til inspiration og fordybelse
Vi kommer vidt omkring i denne brugs- og inspirationsbog: teologerne Luthers, Kierkegaards og Grundtvigs menneske- og kristendomssyn belyses, og også en sværvægter indenfor den kristne mystik som Teresa af Avila (1515-1582) behandles.
Sognepræst Lene Højholt skriver givende og indsigtsfuldt om en meditativ læsning af de bibelske tekster samt om billedkunst, brugt i forhold til åndelig vejledning og udvikling. Dertil kommer bl.a. artikler om bønnens og gudstjenestens relation til emnet.
Jette Dahl skriver personligt og vedkommende om retræ-tens betydning og det spørgsmål, hun selv blev konfronteret med under en sådan: Hvad har Gud gjort for dig?
En bog til fordybelse i en afgjort stille stund. Hvis du vil lytte, kan den bringe dig videre. En kommenteret littera-turliste kan føre dig endnu videre.

Marianne Bach (red.):
Åndelig vejledning – en del af den kirkelige tradition
156 sider • 228 kr.
Aros

Af Kristian Kristiansen