Gud har brug for dig!

Som kristne er vi kaldede til at tjene Gud. Vi er ikke kaldede til at blot at være bænkevarmere i kirken søndag efter søndag, men til at tjene Gud og næsten.Men vi er så gode til at komme med undskyldninger. Jeg er for ung! Jeg er for gammel! Jeg kan ikke tale! Jeg har ingen uddannelse! Jeg kan ikke synge og spille! Jeg kan ikke….
Moses mente heller ikke han kunne. Men Gud kaldte ham, udrustede ham og var med ham. Gud ser mulighederne i hvert eneste menneske – også i dig og mig. Og vi er kaldede til tjeneste.
Paulus forfulgte de kristne, men Gud ønskede at bruge ham, standsede ham på vejen til Damaskus og vendte hans livsfærd i en anden retning. Han blev kirkens første missionær.
For mange år siden mødte jeg en engelsk missionær i en kørestol på vej fra seng til seng med traktater på Manorom Christian Hospital i Thailand. Hun fik polio under sin første missionærperiode og måtte rejse hjem. Men hun vendte tilbage, for Gud havde jo kaldet hende. Nu havde hun masser af tid til at køre rundt og tale med de syge, som hårdtarbejdende læger og sygeplejersker tog sig af. Den manglende førlighed var ingen hindring.
Senere mødte jeg en blind socialrådgiver, som har været missionær i Afrika. Det manglende syn var ingen hindring for at være missionær, og hun oplevede at få en lettere indgang hos befolkningen, fordi hun også havde brug for deres hjælp. Det manglende syn var ingen hindring.
I dette nummer af Udfordringen kan du læse om Alex Wallin, der er født med en sjælden blodsygdom. De røde blodlegemer går i stykker. Sygdommen slider på kroppen og han lider af kronisk træthed. Han er ikke i stand til at passe et fast arbejde, men Gud bruger ham i sin tjeneste, bl.a. med www.netkirken.dk
Gud kalder mennesker til tjeneste for ham. Han har gjort sig afhængig af mennesker, når det handler om at bringe evangeliet til hele mennesket. Vi er hans hænder, fødder, ører og mund her på jorden. Når han kalder, ser han først og fremmest efter villige hjerter. Er dit hjerte villigt til at tjene ham?