To synspunkter

I „Mennesker og tro“ 6. marts 2005 hørte vi, at pastor Steen Skovsgaard fandt det ganske naturligt ud fra Matt. 15,17 at spise muslimsk velsignet kød, mens damen der gav et interview var af den modsatte mening, hvad der svarer til Ap. 15, 28-29. Disse to synspunkter deler i dag mange kristne, men næppe Jesus og Helligånden. Vor kirkefader Martin Luther skriver om Ap. 15, 28-29: „Men hvis vi ønsker at have en kirke, som retter sig efter dette møde, hvilket er ret, da det er det første og vigtigste møde, og da det blev holdt af apostlerne selv, må vi lære og insitere på, at der herefter ikke er nogen fyrste, herre, borger eller bonde, som spiser gæs, dådyr, kronhjorte eller svin kogt i blod. Og borgere og bønder bør især afholde sig fra røde pølser og blodpølser“. (Dr. Martin Luther Werke Weimar 1914).

Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4293 Dianalund