25 år i Newcastle

ENGLAND – Fra 1875-1969 var der en dansk sømandskirke i den nordengelske by Newcastle. Men på grund af ændringer i skibsfarten besluttede Dansk Sømandskirke i 1969 at nedlægge kirken og lade den danske sømandspræst i Hull betjene menigheden.
Men i 1980 besluttede en lile kreds af danskere med Inger Batchelor i spidsen at genoplive den danske kirketradition. Derfor dannede man foreningen Den Danske Kirke i Newcastle for 25 år siden. Foreningens formål er at skabe et fast tilknytningsforhold til Den Danske Folkekirke og at være et samlingssted for danskere og folk med tilknytning til Danmark.
Foreningens 25 års jubilæum markeres lørdag den 23. april med en festgudstjeneste i Martin Luther Kirke i Newcastle.
– ole