Hver fjortende er evangelisk

USA: Fire ud af ti amerikanere siger om sig selv, at de er født på ny. Det viser en helt ny undersøgelse fra The Barna Group, som hvert år siden 1991 har undersøgt religiøs tro og praksis i USA.
Tallet er det samme, som det har været i de senere år, og det er generelt for undersøgelsens resultat: Udviklingen i amerikanernes tro og religiøse praksis står stort set stille i disse år.
Undersøgelsen definerer folk som værende født på ny, hvis de i deres svar til undersøgelsen siger, at de har taget en personlig afgørelse for Jesus Kristus, som stadig er vigtig i deres liv, og at de tror, at de, når de dør, skal til Himlen, fordi de har bekendt deres synder og taget imod Jesus Kristus som deres frelser.

Syv procent evangeliske

Selv om den seneste valgkampagne gav indtryk af, at de evangeliske kristnes indflydelse er voksende, så er antallet af evangeliske kristne konstant. I alle de år, som Barna Gruop har lavet undersøgelsen, viser den, at de evangeliske kristne udgør syv procent af den samlede befolkning. Det svarer til hver fjortende amerikaner.
I undersøgelsen definerer folk ikke sig selv som evangeliske, men Barna Gruop kategoriserer svarpersonerne i undersøgelsen som evangeliske, hvis de – udover at være født på ny – siger ja til følgende syv udsagn:
• Troen er meget vigtig i mit liv
• Jeg har et personligt ansvar for at dele min tro med ikke-kristne
• Satan eksisterer
• Den evige frelse fås ved nåde alene og ikke ved at være god eller gøre gode gerninger
• Jesus Kristus levede et syndfrit liv på jorden
• Bibelen er fuldstændig korrekt i alt, den lærer
• Gud er den alvidende, almægtige og fuldkomne guddom, som har skabt universet, og som regerer den dag i dag.
– jeli