11 millioner til Danmission

ÆGYPTEN – Folketingets Finansudvalg har bevilget 11.197.250 kr. til et Danmission-projekt i Ægypten.

Inspireret af CEEOS-projektet har ægyptiske børn malet på husmure i Cairo for at protestere mod forurening

Projektet går ud på at træne lokale foreninger, så de bliver bedre til selv at skabe små udviklingsprojekter og til at tale de fattiges sag. Det skal ske ved at lave konkrete projekter, som de ægyptiske foreninger så skal lære af.
Danmission forventer, at mellem 70.000 og 95.000 personer i 75 lokalsamfund vil nyde godt af projekterne, der retter sig mod så forskellige ting som sundhed, uddannelse, miljø, landbrug og aktiviteter, der giver fattige mennesker mulighed for at tjene penge.

Øver sig i demokrati

Missionssekretær Harald Nielsen fra Danmission oplyser, at den ægyptiske regering har valgt at decentralisere store dele af administationen. I den forbindelse er det tanken, at landets 15.000 foreninger skal overtage en lang række af de funktioner, som tidligere har været styret centralt – blandt andet de ovenfor nævnte projektområder.
Problemet er bare, at mange af foreningerne slet ikke er klædt på til at løfte denne opgave, og det er her, at Danmissions projekt får sin berettigelse, idet hele formålet er at træne de ægyptiske foreninger, så de kan løfte det ansvar, de har fået.
Harald Nielsen ser i øvrigt den ægyptiske regerings strategi om decentralisering som et led i en demokratiseringsproces.
– Det er ligesom herhjemme i 1849, hvor vi fik vores frie forfatning. Der gik et halvt hundrede år, før vi som befolkning var uddannede til at forvalte det ansvar. Derfor kom systemskiftet først i 1901, siger han.

Rekordstort beløb

Danmission samarbejder om projektet med Ægyptens største udviklingsorganisation Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS). Projektet er geografisk afgrænset til områderne Cairo, Minia, Beni Suef og Qalubia.
Selve projektarbejderne udføres af CEOSS, mens missionssekretær Harald Nielsen fra Danmission er tilsynsførende. Pengene er søgt hos Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). De 11.197.250 kr., som i øvrigt er et rekordstort beløb i DMR-U-regi, udbetales over en fireårig periode.