Israelsmissionen prioriterer om

Samarbejdet med messianske jødiske menigheder skal fremover prioriteres højere, lød et af budskaberne ved Den Danske Israelsmissions årsmøde i weekenden- Israelsmissionen har været nødt til at lægge sit arbejde i Israel om, fortalte formand, dr. theol. Kai Kjær-Hansen, i sin beretning ved Den Danske Israelsmissions årsmøde i Vejle sidste weekend.

Israelsmissionens formand, Kaj Kjær-Hansen, i samtale med Samuel Aweida, hovedtaler ved missionens årsmøde i Vejle sidste weekend. Samuel Aweida er araber og leder en jødisk messiansk menighed i Haifa

Gennem mange år har Jerusalem været centrum for missionsbevægelsens mangeårige arbejde blandt unge danskere, der kommer til Israel.
– På grund af de politiske forhold har der siden 2000 været en drastisk nedgang i antallet af unge, som kom til Israel. Derfor har vi været igennem en visionsproces, der har ført os frem til at prioritere samarbejdet med de messianske jødiske menigheder langt mere, fortsatte formanden.
– Vores præstepar, Vicka og Jan Mortensen, har nu bosat sig i Jaffo, hvor Jan prædiker på hebræisk og engelsk for to af de jesustroende jødiske menigheder der. Vi har så sendt en halvtidsansat ungdomssekretær, Hans Ole Bækgaard, til Jerusalem i samarbejde med Israelsmissionens Unge.
Landsstyret i Israelsmissio-nen har desuden truffet en beslutning om for første gang at købe en lejlighed i Jerusalem. Siden missionsselskabet for mange år siden begyndte arbejdet i Jerusalem, har præster og volontører boet til leje og flyttet meget rundt i den hellige stad og betalt til noget, der ikke var missionens eget. Det skal være slut nu.

Præst uden skam

Mange kristne bruger erindringen om alle de misgerninger, kirken har begået mod det jødiske folk, til at holde mund om Jesus overfor jøderne. Men Kai Kjær-Hansen skammer sig ikke ved at dele evangeliet med jøderne:
– Vi fastholder, at vi stadig er forpligtede på at drive mission, selv om vi er sårbare over for at blive anklaget for at være hovmodige eller for religiøs imperialisme. Men ægte mission er ikke båret af trium-falisme, men af den triumf, der ligger i, at Israels Gud opvakte Jesus Messias fra de døde og kaldte alle mennesker til tro, sagde Kai Kjær-Hansen og afrundede sin beretning:
– Evangeliet er uærligt, hvis ikke vi rækker det videre på en måde, så vi viser, at vi selv har brug for det. Hvis Jesus ikke er Messias for jøderne, er han heller ikke Kristus for vi hedninger. Enten er han alt for alle. Eller intet for ingen.

Unge skal være realister

Israelsmissionens Unge (IU) har været nødt til at være realistiske i en tid, hvor det er utroligt vanskeligt at få unge til at forpligte sig gennem længere tid i det lokale foreningsarbejde.
– Vi kan ikke på nuværende tidspunkt holde liv i de 16 lokalforeninger, som det kræver at få generelt driftstilskud fra Tipsmidlerne, sagde landsformanden for IU, Lene Jensen.
– Lige nu kører 11 foreninger på fuld damp, men det er et sårbart arbejde, fordi der hele tiden er stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.
– Da der kommer så få unge hjem fra Israel, er det vanskeligt at finde nye unge, der har oplevet at blive sat i brand for mission ude i verden. Derfor har vi valgt at tænke offensivt og købte sidste år volontør-projektet Meet The People. Det giver os mulighed for at kunne sende endnu flere danske unge til Israel, og dermed få flere hjem igen til det lokale missionsarbejde, sluttede Lene Jensen sin formandsberetning.