Giftig cocktail truer Afrikas kristne

Kombinationen af islamisk ekstremisme og ustabile stater er en giftig cocktail for kristne i subsaharisk Afrika, hvor volden mod kristne når nye højder. I alt er flere end 365 millioner kristne verden over ramt af alvorlig forfølgelse eller diskrimination. Det viser den årlige World Watch List over lande, hvor forfølgelsen af kristne er værst.

På Verdensranglisten er lande med ”Ekstrem forfølgelse” røde; lande med ”Meget alvorlig forfølgelse” er orange og lande med ”Alvorlig forfølgelse” er gule.

Mindst 4.606 kristne blev dræbt på grund af deres tro i subsaharisk Afrika det seneste år. Det viser dette års World Watch List – en liste over de lande, hvor forfølgelsen af kristne er værst. Det er den internationale organisation Open Doors, som står bag listen (se listen nederst i dette dokument).

”Voldelige konflikter er ikke et nyt fænomen i subsaharisk Afrika, men truslen fra islamisk ekstremisme har nu nået et alarmerende niveau, og mange kristne kan ikke længere vide sig i sikkerhed,” forklarer Jens Kristian Lund Jensen, generalsekretær i Open Doors Danmark og Færøerne. Langt de fleste af drabene fandt sted i Nigeria – helt præcist 4.118, men også i lande som DR Congo, Burkina Faso, Uganda og Cameroun er adskillige kristne blevet dræbt.

Derudover er flere end 3.500 kristne blevet bortført på grund af deres tro – mange af dem er også blevet voldtaget, og igen er langt de fleste tilfælde fra Nigeria.
Endelig er flere end 1.000 kirker og bygninger tilhørende kristne organisationer blevet angrebet, og flere end 16 millioner kristne er fordrevet fra deres hjem.

”Den politiske situation i mange af de subsahariske lande er ustabil, og dette udnytter ekstremisterne. De ved, at myndighederne sjældent gør noget for at beskytte kristne og andre udsatte minoriteter mod angreb. Hvis ikke dette ændrer sig, vil blomstrende kristne samfund helt forsvinde fra flere steder i regionen,” siger Jens Kristian Lund Jensen.

Afghanistan er nu nr. 10 på Verdensranglisten 2024. Arkivfoto: Open Doors.

365 millioner forfulgte kristne

I år er 31. gang, Open Doors udgiver World Watch List, og i alt er flere end 365 millioner kristne verden over ramt af alvorlig forfølgelse eller diskrimination – hvilket svarer til hver syvende kristen (se World Watch List 2024 for Open Doors’ definition på forfølgelse i artiklen). ”Sidste år så tallet ud til måske at være på vej til at stagnere, men desværre stiger det igen i år,” lyder det fra Jens Kristian Lund Jensen.

Der er 78 lande på listen, og over halvdelen af de 365 millioner forfulgte kristne er fra tre lande: Kina, Indien og Nigeria. Tager man yderligere tre lande med, Etiopien, Mexico og Indonesien, udgør kristne i disse seks lande to tredjedele af de 365 millioner.

”Der er med andre ord meget stor forskel på antallet af forfulgte kristne i de 78 lande. Naturligvis dels fordi antallet af kristne i de enkelte lande varierer, men også fordi der internt i landene kan være eksempelvis geografiske forskelle på, om kristne bliver forfulgt. I Nigeria er det således lidt over halvdelen af landets 103 millioner kristne, som bliver forfulgt, mens det i Kina er næsten alle landets 97 millioner kristne, som bliver forfulgt,” forklarer Jens Kristian Lund Jensen og uddyber:

”Af de 78 lande på listen er der 34 lande, hvor 100 procent af de kristne bliver forfulgt. Det betyder ikke, at man ikke kan finde en enkelt eller flere kristne i de pågældende lande, som ikke oplever sig forfulgt. Men det betyder, at de bor i et geografisk område eller er en del af et trossamfund, hvor forfølgelsessituationen vurderes som værende på et højt niveau.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Volden rykker mod syd i Nigeria

Nigeria har i årevis været det land, hvor volden mod kristne er værst, og hvor flest bliver dræbt for deres kristne tro. For 10 og 20 år siden var det primært i delstaterne mod nord, at kristne blev angrebet. De senere år er volden dog rykket mod syd til den centrale del af Nigeria, hvor især militante fulanier angriber kristne landsbyer.

Og ifølge lokale kirkeledere kan man godt glemme alt om, at konflikterne udelukkende er konflikter mellem hyrder, som leder efter græsning til deres dyr (fulanier) og fastboende landmænd, som dyrker afgrøder på deres marker (kristne). Det er ellers den officielle forklaring fra de nigerianske myndigheder.

“Lokale kristne ryster på hovedet ad den forklaring. De oplever, at volden i høj grad er rettet mod dem – og at den er ikke tilfældig. Dertil er angrebene alt for koordinerede, veltilrettelagte og systematiske,” fortæller Jens Kristian Lund Jensen, som for nylig besøgte forfulgte kristne i Nigeria.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“For det første finder angrebene primært sted i områder, hvor der bor mange kristne. Dernæst følger de et bestemt mønster, hvor først landsbyens kirke angribes og dernæst de kristne, som slås ihjel eller kidnappes. Senere vender angriberne tilbage og ødelægger landsbyens afgrøder og huse. Endelig får de kristne sjældent hjælp, når de henvender sig til myndighederne i form af militæret eller politiet – enten ignoreres de, eller også nægter myndighederne at hjælpe.”

Et rædselsår for Indiens kristne

Det er dog ikke kun i subsaharisk Afrika, at kristne har haft et decideret rædselsår. Også i Indien har det været et voldsomt år. Urolighederne i delstaten Manipur, der begyndte som en overvejende etnisk konflikt, skiftede undervejs karakter og antog en foruroligende religiøs dimension, idet kristne fra alle etniske grupper blev angrebet.

”Langt over 100 kristne blev dræbt, og tusinder af kristne så deres huse blive brændt ned, ligesom kirker og kristne skoler også blev angrebet i stor stil,” oplyser Jens Kristian Lund Jensen.

”Alt dette betyder, at urolighederne i Manipur har sat sit tunge aftryk på statistikkerne for hele Indien. Eksempelvis blev 2.228 kirker og kristne skoler ødelagt i Indien sidste år – året før var tallet 67. Og 5.900 kristne familier fik deres hjem ødelagt – sidste år var tallet 180. Endelig blev 160 kristne dræbt for deres tro – året før var det 17.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Syv gange så mange kirker er tvangslukket

I Kina har det forgangne år også haft usædvanligt store konsekvenser for mange kristne, idet store uregistrerede kirker med hundredvis – og i nogle tilfælde tusindvis – af gudstjenestedeltagere er blevet tvangslukket af myndighederne. Efterfølgende har de kristne, som plejede at komme i disse kirker, fordelt sig ud i en myriade af langt mindre huskirker.

”Efter et par årtier med relativ frihed begyndte regimet i 2018 at stramme skruen med øget fysisk og digital overvågning samt talrige kirkelukninger til følge, og i dag samles størstedelen af Kinas kristne i uregistrerede huskirker,” forklarer Jens Kristian Lund Jensen.

Samlet er flere end 10.000 kirker blevet tvunget til at lukke i løbet af det seneste år. Tallet er et afrundet minimumstal, og det er hovedårsagen til, at det samlede antal af kirker og kirkelige bygninger på World Watch List, som er tvangslukkede eller har været udsat for angreb, er syvdoblet på kun ét år – 14.766 i år mod 2.110 sidste år.

De ovenfor nævnte 2.228 angrebne kirker og kristne skoler i Indien er en anden væsentlig medvirkende faktor til denne syvdobling. Derudover er flere end 100 kirker eller bygninger tilhørende kristne organisationer blevet angrebet eller lukket i Angola, Burkina Faso, Nigeria, Etiopien, Niger, Rwanda, Nicaragua og Sudan.

Nicaragua falder i øjnene som eneste ikke-afrikanske land. Landet er højdespringer på dette års World Watch Liste, idet landet er rykket op på plads nummer 30 fra en plads sidste år som nummer 50. ”Det er et uhørt stort spring, som jeg ikke kan mindes at have set mage til,” påpeger Jens Kristian Lund Jensen og uddyber:

”Årsagen er, at præsident Daniel Ortegas regime slår hårdt ned på landets kirker og kristne, fordi de offentligt taler imod styret. Kristne ledere er blevet chikaneret og anholdt, kirkelige bygninger beslaglagt og kristne skoler, tv-stationer samt velgørenhedsorganisationer er blevet lukket. En ny lov er sågar blevet brugt til at betegne kirkeledere som terrorister og kupplanlæggere.”

Nordkorea – verdens værste land for kristne

Nordkorea har siden 2002 konsekvent ligget helt i toppen af World Watch List som verdens værste land for kristne – og det gør landet også i år. Kun i 2022 lå landet som nummer to, fordi Talebans magtovertagelse i Afghanistan for et enkelt år sendte det centralasiatiske land ind øverst på listen. Hvis det nordkoreanske styre opdager, at man er kristen, fængsles man.

Ofte er det ensbetydende med enten henrettelse eller et langvarigt ophold i en af landets kz-lignende arbejdslejre for politiske fanger, hvor sult, tortur og seksuel vold er almindeligt forekommende. Open Doors anslår, at 30.000-50.000 kristne opholder sig i disse lejre – mange af disse kommer til at dø i lejrene. I andre tilfælde slipper kristne med nogle år i et fængsel eller i en ”opdragelseslejr”.

”De senere år har styret dog strammet grebet, og vi kender til flere eksempler på, at deltagere ved en huskirkegudstjeneste er blevet opdaget og henrettet eller sendt i arbejdslejr,” siger Jens Kristian Lund Jensen.

De gode nyheder er få – men de findes

Der er ikke kun dårlige nyheder på World Watch List 2024. I Mali er der eksempelvis sket en positiv udvikling i løbet af det seneste år. En folkeafstemning godkendte en ny forfatning, hvori der er en klar anerkendelse af det kristne mindretal i landet. Og i Indien erobrede Kongrespartiet regeringsmagten i delstaten Karnataka og ændrede derefter den antikonverteringslov, som det tidligere regeringsparti, det hindunationalistiske BJP, havde vedtaget. Herefter er de 11 delstater i Indien med antikonverteringslove.

Tal fra World Watch List 2024

Alle tal er kun registrerede begivenheder – de reelle tal er større (tal fra 2023 i parentes).
4.998 kristne dræbt som følge af deres tro (5.621)
14.766 kirker og kirkelige bygninger blev angrebet eller lukket af myndighederne (2.110)
4.125 kristne blev arresteret, dømt, fængslet – eller tilbageholdt uden retssag (4.542)
3.906 kristne blev bortført (5.259)
295.120 kristne blev fordrevet fra deres hjem og flygtede til udlandet eller et andet sted i deres eget land (139.307).

World Watch List måler pres mod kristne

Den første World Watch List blev udgivet i januar 1993 og har været udgivet en gang om året siden da. Listen måler niveauet af kristenforfølgelser i lande verden over og er udarbejdet af Open Doors’ analytikere ved hjælp af data fra eksperter og feltarbejdere i 150 lande. Derudover er eksterne eksperter og forfølgelsesanalytikere med til at kvantificere og analysere oplysningerne.

Hver udgave af listen er således certificeret af International Institute for Religious Freedom. Listen måler det pres, kristne udsættes for, på fem forskellige områder af livet: Privat, familie, samfund, nation og kirke – derudover måles der specifikt på niveauet af vold mod kristne. Hvert område kan højst give en score på 16,7 point – svarende til 100 point i alt, hvis der er total forfølgelse på alle seks parametre.

Nordkorea ligger på 98 point på dette års liste. Indsamlingen af data til World Watch List 2024 dækker perioden 1. oktober 2022 – 30. september 2023.

Læs mere om World Watch List 2024 og forfølgelse af kristne på opendoors.dk/wwl.

Open Doors er en international organisation, som arbejder for at fremme bedre vilkår for forfulgte kristne. Organisationen har eksisteret siden 1955 og arbejder i flere end 70 lande. Siden 1993 har Open Doors International hvert år udgivet en liste over de lande i verden, hvor kristenforfølgelsen er værst.

Ændringer i WWL 2024 sammenlignet med 2023

(Sidste års placering i parentes)

Nordkorea (1)
Somalia (2)
Libyen (5)
Eritrea (4)
Yemen (3)
Nigeria (6)
Pakistan (7)
Sudan (10)
Iran (8)
Afghanistan (9)
India (11)
Syrien (12)
Saudi-Arabien (13)
Mali (17)
Algeriet (19)
Irak (18)
Myanmar (14)
Maldiverne (15)
Kina (16)
Burkina Faso (23)
Laos (31)
Cuba (27)
Mauretanien (20)
Marokko (29)
Usbekistan (21)
Bangladesh (30)
Niger (28)
Centralafrik. Republik (24)
Turkmenistan (26)
Nicaragua (50)
Oman (47)
Etiopien (39)
Tunesien (36)
Colombia (22)
Vietnam (25)
Bhutan (40)
Mexico (38)
Egypten (35)
Mozambique (32)
Qatar (34)
Congo (37)
Indonesien (33)
Cameroun (45)
Brunei (46)
Comorerne (42)
Tadsjikistan (44)
Kasakhstan (48)
Jordan (49)
Malaysia (43)
Tyrkiet (41)
Kenya (51)
Tanzania (53)
Nepal (55)
Kuwait (52)
Djibouti (56)
Tchad (60)
For. Arabiske Emirater (54)
Sri Lanka (62)
Aserbajdsjan (58)
Palæstinensiske territorier (57)
Kirgisistan (59)
Rusland (61)
Rwanda (63)
Burundi (65)
Bahrain (66)
Honduras (67)
Venezuela (64)
Togo (70)
Guinea (71)
Uganda (69)
Angola (68)
Libanon (ny)
Gambia (75)
Sydsudan (72)
Hviderusland (76)
Elfenbenskysten (74)
Ukraine (ny)
Israel (ny)