Retten til at citere Bibelen kommer måske for højesteret

Den finske læge og politiker Päivi Räsänen blev i november 2023 frifundet for hetz mod en folkegruppe, men nu har statsadvokaten i Finland søgt om anketilladelse i højesteret. Sagen mod Räsänen skyldes, at hun blandt andet har citeret Romerbrevet 1, 24–27 og afvist homofili.

Også biskop Juhana Pohjola fra Evangelisk Luthersk Mission-stiftet i Finland var tiltalt for at have udgivet Räsänens hefte ”Som mand og kvinde skabte han dem” og for at lægge teksten ud på de sociale medier. Men ligesom Päivi Räsänen blev også biskoppen frifundet både i Helsingfors tingret og i lagmandsretten.
Päivi Räsänen skrev den 12. januar på Facebook, at ankesagen overrasker hende. Samtidig udtaler hun, at hun ser det som et privilegium og en ære at skulle forsvare ytringsfriheden.