Ny formand holder af babysalmer og ignitiansk spiritualitet

Menighedernes Daginstitutioner (MDI) fik forrige weekend ny formand og ikke overraskende blev det 48-årige Anne Birgitte Reiter, som i øvrigt har været konstitueret formand det seneste halve år.

Anne Birgitte Reiter

Det er 13 år siden, at ny-borgpigen Anne Reiter for første gang blev involveret i MDI. Det var i forbindelse med hendes første stilling som præst i Gjesing-Nørager sogn på Djursland, hvor hun var med til at etablere en institution i samarbejde med menigheden. En institution, hvor to af Annes og hendes mand, Carstens, tre børn har gået.

Vi er ikke Gudsforladte

Forud for stillingen på Djursland havde Anne Reiter læst ved Aarhus Universitet i 11 år. Udover den teologiske embedseksamen, som hun i øvrigt afsluttede i 1988, har hun nemlig taget en cand.phil. med fransk som hovedfag. Men den dobbelte uddannelse er ikke det eneste, som er med til at gøre Anne Reiter til en ener. I sit nuværende job som sognepræst ved Odense Domkirke har hun taget initiativ til så forskellige ting som Natkirke, babysalmesang og bikerguds-tjenester. Essensen i hendes formål med at være præst udtrykker hun med ordene:
– Jeg vil gerne bringe folk det glade budskab, som evangeliet er. Jeg ønsker at forkynde Guds virkelighed. Og det vil jeg fordi, det generelt set er vigtigt i den her verden, at vi husker på, at vi ikke er Gudsforladte. Der er et håb, som vi kan klynge os til. En anden virkelighed, som modsiger den materialisme, vores samfund i så høj grad er præget af.
Og hun uddyber:
– Til alle tider har mennesker haft behov for at høre og at føle, at vi er accepterede og gode nok, og det er ikke noget, som vi synes af os selv. Det kan godt være, at det ser sådan ud på overfladen, men indeni tror jeg, at de fleste af os er dybt usikre på, om vi er gode nok. Og det er det, evangeliet fortæller: Du er god nok, for du er skabt af Gud, som du er.

Åndelig vejledning i USA

Anne Reiter er født i Struer, men har boet det meste af sin barndom og ungdom i Nyborg. Hjemmet var grundtvigsk, og der var en „altid nærværende dialog om kirke og kristendom“, som Reiter udtrykker det.
Tilbage til Fyn, nærmere bestemt til Odense Domkirke, kom Anne Reiter i 2002. I sit første embede i Gjesing-Nørager var hun sognepræst fra 1989-1994, hvorefter hun var i Ebeltoft-Dråby-Handrup de næste otte år – dog med en enkelt lille afstikker til USA.
Kristen spiritualitet er nemlig et område, som Anne Reiter har været interesseret i gennem flere år, og denne interesse førte hende i 1998 til et præsteseminar i Californien, hvor hun tog et kursus i åndelig vejledning. Samtidig var hun præst i en luthersk kirke gennem tre måneder.

Inspireret af katolikker

Det er primært Anne Reiters mands katolske familie, som har stimuleret hendes interesse for åndelighed og åndelig vejledning. Gennem svigerfa-milien stiftede hun bekendtskab med forskellige grene af den katolske kirke – blandt andet karmeliterordenen, som fokuserer meget på bøn og stilhed.
– Det oplever jeg som noget meget, meget dejligt, og det har været utroligt inspirerende for mig i mit arbejde med Natkirken, fortæller hun.
– Den katolske spiritualitet er meget mangfoldig. Jeg har også mødt jesuiterordenen, hvor det er den ignitianske spiritualitet, som er fremherskende. Disse input har jeg indopereret i mit eget liv, og jeg bruger dem blandt andet i mit virke som retræteleder, oplyser hun.
I 2003 afsluttede Anne Reiter endvidere uddannelsen som arbejdsvejleder fra Præsthøjskolen i Løgumkloster. Og nu er hun altså klar til at kaste endnu mere af sin energi ind i den 90-årige organisation Menighedernes Daginstitutioner – en organisation, der har 180 institutioner som medlemmer.
– jeli