Tre forskere belyser Bibelen

KØBENHAVN – Tre internationalt anerkendte forskere besøger Danmark den 23.-25. maj. Her vil de giver et indblik i, hvordan en række arkæologiske fund passer med Det Gamle Testamente.De tre forskere er professor James Hoffmaier og professor Kenneth A. Kitchen, der begge er ægyptologer, samt dr. Friedbert Ninow, der har et nært kendskab til forskningen i Transjordanien.
Bag arrangementerne den 23. og 24. maj står Selskab for Bibelsk Arkæologi i København, og begge dage finder møderne sted på Dansk Bibel-Institut i Frederiksborggade.
Onsdag den 25. maj gæsteforelæser James Hoffmeier desuden på Carsten Niebuhr Instituttet.
– ole