Ungdoms-tv – uegnet for unge

Det siges, at unge kan komme lige fra gaden og lave tv for unge. Der er noget, der tyder på det, og det bliver selvfølgelig derefter.
Et typisk eksempel var Rundfunk-udsendelsen 25. januar 2005. Den handlede om at vælge årets Jesus look-alike (dobbeltgænger) 2005.
Tre unge mænd, A, B og C, med langt hår og iført kjortel, befandt sig i studiet og skulle gennemgå forskellige prøver, så de unge seere kunne stemme om spørgsmålet „Hvem er den bedste Jesus?“. Til den første prøve blev et æsel trukket ind i studiet, og efter tur skulle A, B og C siddende på æslet med en bibel i hånden læse op af teksten, mens æseldriveren trak dem rundt i studiet.
Et andet indslag i udsendelsen indledtes med et nærmest hoverende smil fra den kvindelige studievært, idet hun udtalte: „Jesus sagde ganske vist ‘Jeg er vejen, sandheden og livet’, men sandheden kan nu også findes andre steder“. Derefter skiftede scenen til Café Peter, hvor et par gæster blev interviewet og fandt frem til den sandhed, at de unge skal leve livet.
Blasfemien fortsatte med, at en flok småbørn blev lukket ind i studiet, for „Jesus sagde jo, lad de små børn komme til mig, og nu skal vi se, hvad for en Jesus, børnene vælger“.
Da konkurrencen var slut og vinderen kåret, fik han overrakt en buket roser af studieværten med ordene: „Og vi har fjernet tornene“.
En udsendelse, der håner alt, hvad der er helligt for andre, bærer præg af gadesnavs og er derfor uegnet for unge.

Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C