Dette kristne i Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt blev valgt, fordi et flertal mærker et godt menneske bag hendes ord og fremtoning. Socialdemokraterne kan blive partiet med det venlige ansigt, som vil realisere dansk velfærdsmodel II. Til lykke med det.
Socialdemokraternes nye formand har allerede vist både mod og handlekraft med sit forslag om revision af efterlønnen. Det kan tjene som eksempel på, hvad vi kan vente os, når en opfindsom tankegang ledsages af et venligt ydre, de fleste falder for. Det er det, der vil slå Fogh.
Gennemslagskraft beror på oprigtighed og indholdet af det politiske budskab. Tiden synes moden til at søsætte en ny og mere retfærdig velfærdsmodel, som kan realisere tanken om at yde efter evne og modtage efter behov.
De kristne værdier er ganske vist ikke længere repræsenteret ved noget specielt parti i Folketinget. Men gør det noget, hvis Socialdemokraterne kan omsætte næstekærlighedsbegrebet i praksis?
Helle Thorning-Schmidt får nu mulighed for at udføre i praksis, hvad hun har i teorien: „Der er noget kristent i mig, selvom jeg ikke er præget af en stærk tro.“ Det kristne i Helle er godt for Danmark.

Knud Held-Hansen,
Th. StauningsVej 12,
9210 Aalborg SØ