Venskab med Gud

Enhver af os kan gennem daglig bøn og meditation være i kontakt med Gud selv og opleve venskabet med Jesus Kristus, skriver Rick Warren i sin bog „Det Målrettede Liv“, som er udkommet i over 12 mio. eksemplarer. Men hvordan gør man?Du vil aldrig vokse ind i et tæt fællesskab med Gud bare ved at komme i kirke en gang om ugen og end ikke ved at have en daglig, stille stund.

Ugens kronik af Rick Warren
Præst i Saddleback Church i Californien. En af de største kirker i USA. Hans bøger er oversat til mere end 20 sprog og har modtaget medaljer og anerkendelser.

Venskab med Gud betyder at dele alle dit livs oplevelser med ham.
Selvfølgelig er det vigtigt at etablere en vane med en daglig andagtstid sammen med Gud,1 men han ønsker mere end at være et punkt i vores kalender. Han ønsker at være med i enhver aktivitet, enhver samtale, ethvert problem og endog enhver tanke.
Du kan have en fortsat, uafsluttet samtale med ham hele dagen, idet du taler med ham om alt, hvad du gør og tænker hvert eneste øjeblik.
„At bede uden ophør“2 betyder samtale med Gud, mens du handler, kører, arbejder og udfører andre af dagens opgaver. En almindelig misforståelse er, at det at „tilbringe tid sammen med Gud“ betyder at være alene sammen med ham.
Selvfølgelig har du brug for tid alene sammen med Gud, som Jesus også har vist os, men det er kun en lille del af din vågne tid. Alt, hvad du gør, kan være en anledning til at „bruge tid sammen med Gud“, hvis han bliver inviteret til at være en del af det, og du er opmærksom på hans nærvær.

Broder Laurentius
– en åndelig kok

Klassikeren, når det drejer sig om at lære at udvikle en vedvarende samtale med Gud, er „En vandring med Gud“. Den er skrevet i det 17. århundrede af broder Laurentius, en ydmyg kok i et fransk kloster.
Broder Laurentius var i stand til at forvandle selv de mest almindelige og ringe opgaver som at lave mad og vaske op til tilbedelseshandlinger og fællesskab med Gud.
Nøglen til venskab med Gud, sagde han, er ikke at lave om på, hvad du gør, men at forandre din holdning til det, du gør. Det, du plejer at gøre for dig selv, begynder du at gøre for Gud, enten det er at spise, bade, arbejde, slappe af eller bære affald ud.

At „komme væk“

I dag føler vi ofte, at vi er nødt til at „komme væk“ fra vores daglige rutine for at kunne tilbede Gud, men det er kun, fordi vi ikke har lært at praktisere at have fællesskab med Gud hele tiden. Broder Laurentius fandt det let at tilbede Gud under livets almindelige opgaver. Han var ikke nødt til at tage væk på særlige åndelige retræter.
Dette er Guds ideal. I Edens have var tilbedelse ikke noget, man gik til, men en vedvarende indstilling. Adam og Eva havde konstant fællesskab med Gud. Fordi Gud er med dig hele tiden, er der ikke noget sted, Gud er tættere på dig end det sted, hvor du er lige nu. Bibelen siger: „Han regerer alt og er overalt og i alt“.3

Mange korte bønner

Et andet af broder Laurentius’ forslag var at bede korte bønner vedvarende dagen igennem frem for at have lange perioder med mere komplekse bønner.
Hvis man ønsker at fastholde det centrale og imødegå strejfende tanker, sagde han: „Jeg råder ikke til at bruge mange ord i bøn, thi dersom bønnen går ind i mange forhold, kan det bevirke, at sindet adspredes endnu mere“. 4
I en tid, hvor der er mangel på opmærksomhed, kan dette 450 år gamle forslag om at bevare enkeltheden være yderst relevant.

Åndedrætsbøn

Bibelen siger til os: „Bed uden ophør“.5 Hvordan kan man det?
En måde er at bruge „åndedrætsbønner“ i løbet af dagen, som mange kristne har gjort gennem århundreder.
Du vælger en kort sætning eller en enkel frase, som kan gentages til Jesus i et åndedræt:
„Du er med mig.“
„Jeg modtager din nåde.“
„Jeg er afhængig af dig.“
„Jeg ønsker at kende dig.“
„Jeg tilhører dig.“
„Hjælp mig at stole på dig.“
Du kan også bruge en vending fra Bibelen: „For mig er det at leve Kristus.“ – „Du vil aldrig lade mig i stikken.“ – „Du er min Gud.“
Bed det så ofte som muligt, så det rodfæstes dybt i dit indre. Forvis dig om, at dine motiver er at ære Gud, ikke at kontrollere ham.
At leve i bevidstheden om Guds nærvær er en evne, en vane, du kan udvikle. Ligesom musikere øver skalaer hver eneste dag for at kunne spille vidunderlig musik med lethed, må du sørge for at tænke på Gud på forskellige tider i løbet af dagen. Du er nødt til at træne dit sind til at have Gud i tankerne.

Synlige påmindelser

For det første er du nødt til at lave påmindelser, som regelmæssigt gør dig opmærksom på, at Gud er med dig i det aktuelle øjeblik.
Begynd med at placere synlige påmindelser rundt omkring dig. Du kan sætte små noter op, hvor der står: „Gud er med mig og for mig netop nu“.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Klokkeslag – eller bip

De benediktinske munke bruger klokkeslagene hver time til at minde dem om at holde pause og bede deres timebønner.
Hvis du har et ur eller en mobiltelefon med alarm, kan du gøre det samme.
Nogle gange vil du kunne tyde Guds nærvær. Andre gange kan du ikke.
Hvis du søger oplevelsen af hans nærvær gennem alt dette, har du ikke fanget pointen.
Vi priser ikke Gud for at føle det godt men for at gøre det rigtige. Dit mål er ikke en følelse, men en vedvarende bevidsthed om den virkelighed, at Gud altid er nærværende. Dette er tilbedelsens livsstil.

Hvad er det at
meditere?

En anden måde, hvorved du kan etablere venskab med Gud, er at tænke på hans ord dagen igennem. Dette kaldes meditation, og Bibelen opfordrer os gentagne gange til at meditere på, hvem Gud er, hvad han har gjort, og hvad han har sagt.6
Det er umuligt at være Guds ven uden at vide, hvad han siger. Du kan ikke elske Gud uden at kende ham, og du kan ikke kende ham uden at kende hans ord. Bibelen siger: „Gud åbenbarede sig for Samuel gennem sit ord“.7 Gud bruger den samme metode i dag.
Selv om du ikke kan bruge hele dagen til at studere Bibelen, kan du tænke på den hele dagen og mindes de vers, du har læst eller lært udenad og grunde over dem i tankerne.
Meditation misforstås ofte som et vanskeligt, mystisk ritual, der praktiseres af isolerede munke og mystikere. Men meditation er ganske enkelt koncentreret tænkning – noget alle kan lære og bruge overalt.

Forskellen på bekymring og meditation

Når du vender et problem om og om igen i dine tanker, kaldes det bekymring.
Når du tænker igen og igen over Guds ord i dit indre, er det meditation.
Hvis du ved, hvordan man bekymrer sig, ved du også, hvordan man mediterer. Det eneste, du har brug for, er at flytte din opmærksomhed fra dine problemer til skriftsteder.
Jo mere du mediterer på Guds ord, des mindre vil du have at bekymre dig om.
David og Job blev regnet for Guds nære venner, fordi de værdsatte hans ord over alt andet, og de grundede over det i løbet af dagen.
Job indrømmede: „Jeg værdsætter ordene fra hans mund mere end mit daglige brød „.8
David sagde: „Hvor jeg dog elsker din lov. Jeg grunder på den dagen igennem“.9 „De (dine bud) er konstant i mine tanker. Jeg kan ikke holde op med at tænke på dem“.10


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds hemmeligheder

Venner deler hemmeligheder med hinanden, og Gud vil dele dine hemmeligheder med dig, hvis du udvikler vanen med at tænke over hans ord dagen igennem.
Gud fortalte Abraham sine hemmeligheder, og han gjorde det samme med Daniel, Paulus, disciplene og andre venner.11
Når du læser din bibel eller hører en tale eller lytter til et bånd, så gå ikke bare din vej og glem det hele. Gør det til en vane at tænke over indholdet i dit indre og overveje det igen og igen. Jo mere tid du bruger på at overveje, hvad Gud har sagt, des mere vil du forstå „hemmelighederne“ ved dette liv, som de fleste mennesker går glip af.
Bibelen siger: „Venskab med Gud er forbeholdt dem, der har ærefrygt for ham. Med dem alene deler han sine løfters hemmeligheder“.12

Begynd i dag med at praktisere vedvarende samtale med Gud og vedvarende meditation på hans ord. Bøn lader dig tale til Gud. Meditation lader Gud tale til dig. Begge dele er væsentlige for at have venskab med Gud.

Noter:
Dette afsnit er fra „Dag nr. 11“ i Rick Warrens bog „Det Målrettede Liv – Hvad i alverden er vi her for?“ (Scandinavia, 2004). På 40 dage ledes læseren til et liv med mening. De efterfølgende dage hedder kapitlerne: „Et tættere venskab med Gud“, „Tilbedelse, der behager Gud“ og „Når Gud virker fjern“.

Bibelcitaterne er taget fra forskellige bibeloversættelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fodnoter:
1 Rick Warren har selv skrevet om dette i „How to Have a Meaningful Quiet Time“, se www.pastors.com
2 1. Thessalonikerbrev 5, 17
3 Efeserbrevet 4, 6
4 Broder Laurentius: En vandring med Gud. Kirkeklokkens Forlag, Kbh. 1974.
5 1. Thessalonikerbrev 5, 17
6 Salme 23, 4; 143,5; 145,5; Josvas bog 1,8; Salme 1,2.
7 1. Samuels bog 3, 21
8 Jobs bog 23, 12
9 Salme 119, 97
10 Salme 77, 12
11 1. Mosebog 18, 17; Daniels bog 2, 19; 1. Korinterbrev 2,7-10
12 Salme 25, 14