Gud gav søndagen

Man skal passe på gode gaver. Den bedste gave er liv og sundhed, en anden vigtig gave er søndagen. Uden søndage går det også ud over liv og sundhed. Og vi ødelægger familien. De senere år har vi fået rigelige muligheder for at handle lørdage og aftener. Hvorfor så ødelægge søndagen ved at holde åbent også her? Man påstår, at det er for frihedens skyld. Søndage som almindelige indkøbsdag er ikke et vidnesbyrd om frihed, men om slaveri. Frihed er, at man har en dag, der er fri for alt andet. Men hvis søndagen med vold og magt skal gøres til arbejdsdag, så bliver for det første alle dage grå. For det andet er vi ikke mere fredede til at slappe af, tænke åndeligt og føle, at vi er mennesker. I stedet pisker familien rundt i varehuse, og enlige mødre skal have deres børn passet om søndagen, fordi de skal stå i forretningen. Hvis vi glemmer, at søndagen er en gave ovenfra, så er vi ilde stedt. I Bibelen giver Gud endog dyrene en ugentlig fridag, også de skal føle Guds gave. Søndagen som en dag til omtanke, åndelig søgen og en slappedag for sjæl og krop har været en vigtig del af vor danske kultur lige fra Harald Blåtands tid. Søndagen blev dermed en del af den danske kultur til glæde for alle. Ødelæg ikke en god kultur, ødelæg ikke familien og ødelæg ikke din sundhed. Giv ikke slip på en gave!

Rolf Slot-Henriksen
Sognepræst formand for
foreningen Dansk Kultur
Mølgårdsvej 38
7120 Vejle Ø