Bjarnes hjørne:
Ørkenen blomstrer

Dette „hjørne“ skrives i Jerusalem efter en lang tur gennem Negev-ørkenen. Vi ankom til Ben Gurion Airport den 13. april og fløj videre til Eilat, hvor vi så en vidunderlig musical over det jødiske folks historie fra Abraham til staten Israels etablering i 1948.Lørdag kørte vi fra Eilat til Jerusalem gennem et barsk, men spændende ørkenlandskab, der på sine steder kunne minde om Grand Canyon i miniatureformat. Allerede tidligt på ørkenturen mødte vi de første små vinlunde og små oaser, og efterhånden som vi nåede nordpå, dukkede der også smukke grøftekantblomster op gennem ørkensandet og den tørre sandjord.
Fremme ved Ben Gurions grav gjorde vi et blandt flere ophold. Hans og hans kones grav er anbragt i en meget smuk oase, hvor der er fyldt med smukke blomster i mange farver og med en fantastisk flot udsigt. Da Ben Gurion var trådt tilbage som statsmand, flyttede denne „ørkenens søn“ til en ørkenkibbutz ikke langt fra, hvor han nu er begravet. Nabo til begravelsespladsen er Ben Gurion College, hvor det er muligt at studere ørkenlandbrug og metoder til opdyrkelse af ørkenen, og mere og mere ørkenland forvandles til landbrugsjord. Det er et af Guds mange mirakler i Israel, som vi ikke hører så meget om i Danmark.
Ben Gurion havde en drøm. Han ville se Negev-ørkenen forvandlet til landbrugsjord og beboelsesområder, og hans drøm er ved at blive virkeliggjort – også selv om der er lang vej endnu.
Jo længere vi kom nordpå, desto flere og større blev vinmarkerne, oliven- og appelsinlundene og kornmarkerne. Nogle marker med vintersæd var høstede, andre marker var tjenlige til høst, men man høster ikke på en sabbat. Det er ikke som i Danmark, hvor man rask væk høster på en søndag og liberaliserer lukkeloven yderligere.
Vi kørte en tur gennem ørkenbyen Beersheva, som jeg havde forestillet mig som en lille ørkenby med et kamelmarked, som byen er kendt for. Kamelmarkedet er der – men det er lukket på sabbatten. Men det er bestemt ikke nogen lille by, det er en stor og moderne by midt i ørkenen med eget universitet. Jo, ørkenen blomstrer og forvandles til landbrugsjord, der er med til at brødføde landet og sørge for beboelse til det stadig større antal jøder, der vender hjem fra hele verden.
Rundt omkring i verden breder ørknerne sig, men i Israel forvandles gold sandjord til livgivende landbrugsjord. Floraen gennem ørkenen er betagende, og flere gange så vi andre sider af Guds fantastiske skaberværk: ørne, andre rovfugle og storke, der spankulerede rundt.
Turen gennem ørkenen blev en anskuelsesundervisning i, hvordan mennesker kan misligholde Guds skaberværk, så et land, der „flød med mælk og honning“, blev til ørken, men også om, hvordan mennesker med Guds hjælp kan forvandle ørkenen til et nyt spisekammer.