Aglow fejrer 25 års jubilæum

300 kvinder samles på Hotel Nyborg Strand på jubilæumsdagen for Aglow med gæstetalere fra Island og SydafrikaKristi Himmelfartsdag den 5. maj er der national Aglow dag på Hotel Nyborg Strand. Foreningen fejrer sit 25 års danske jubilæum.

– Aglow ønsker at gøre en national forskel. Behovet for bøn og rådgivning bliver større og større, siger formand Inger Porsen

Aglow er en af de største internationale kvindeorganisationer i verden. Foreningen har 25 afdelinger rundt omkring i Danmark, der holder månedlige møder, kurser i sjælens genoprettelse og nationale konferencer.
Aglow Danmark blev stiftet for 25 år siden af Tove Mommer, der var foreningens formand indtil sin død for tre år siden. Hun blev afløst af Inger Porsen, der har været engageret i Aglow siden 1985.
Aglows motto er Pauli ord fra Romerbrevet i kapitel 11 vers 1 om, „altid at være brændende i Ånden“. Det er også Inger Porsens ønske for jubilæumsdagen.

Bøn flytter bjerge

– Vi ønsker, at Aglows vision skal brænde sig endnu stærkere ind i alles hjerte og nå endnu længere ud den dag. Overskrift for dagen er „åbne døre og rige muligheder“ fra 1. kor. 16.9.
– Vi tror, der er masser af åbne døre for evangeliet i Danmark, hvis vi er udholdende og trofaste i bøn. Også selv om vi møder modstand. Paulus for eksempel mødte også modstand, blev pisket, mishandlet og var ved at dø, men han var udholdende.
– Vi tror på, at bøn kan flytte bjerge, at det er muligt at forandre en nation. Vi skal ikke give op, tabe modet og sige, at tingene er umulige som loven om fri abort for eksempel. Det er ikke umuligt at forandre loven, hvis mennesker er udholdende og trofaste i bøn.

Større behov for Aglow

– I Aglow tror vi på, at en hær af bedende kvinder kan trænge igennem tykke mure på alle områder. Vi har set, hvordan tusinder af kvinder har fået personlig hjælp med sjælens genoprettelse, og ting er blevet mirakuløst forandret i deres dagligdag i de 25 år foreningen, har eksisteret i Danmark. Det er andre kvinder, der har stillet sig til rådighed med bøn, undervisning og rådgivning. – Og så har Guds ånd gjort værket. Det er fantastisk at være vidne til. Behovet for Aglow er blevet større og større i årenes løb. Mange kvinder har det for eksempel meget svært omkring skilsmisser, siger Inger Porsen.

Ægteskabsrådgivning

I Aglow arbejder man ud fra tre mandater. Det første er genoprettelse af den enkelte kvinde, det andet er forsoning og genoprettelse mellem mand og kvinde og det tredje er forbøn for Israel.
Der er to udenlandske talere på programmet på jubilæumsdagen på Hotel Nyborg Strand. Den ene er Edda Matthiasdottir Swan fra Island, der er medlem af den Internationale Aglow bestyrelse, formand for Aglow på Island og formand for den Europæiske Aglow komité
Edda Swan og hendes mand Ed holder ægteskabsrådgivning. Hun brænder for enhed mellem alle kristne og ønsker at se kvinder finde ind i Guds plan. Hun har stor kærlighed til Israel og det jødiske folk, fortæller Inger Porsen.

Hollands jøde

Elisabeth Syré, der er evangelist og underviser, taler også på Aglows jubilæumsdag. Hun er hollandsk jøde, men har de sidste 30 år boet i Cape Town. Hun er uddannet teolog i Holland og har siden 1987 virket i sin internationale tjeneste ud fra Global Victory Ministries.
Hun er kendt for at bringe et radikalt budskab, så mennesker bliver mødt af Guds kraft til frelse, befrielse og helbredelse. Desuden virker hun i den profetiske tjeneste.
Elisabeth har skrevet flere bøger, der er oversat til dansk. Hun har tidligere prædiket i Danmark. Jubilæumsarrange-mentet er fra kl. 10 til kl. 18.