Politik opfylder profetier

Dansk-Jødisk Venskabs landsmøde i Odense behandlede to tilsyneladende uforenelige begreber – politik og profeti – set i lyset af Israels historie og nutid

Lørdag den 30. april havde Dansk–Jødisk Venskab stævne i Odense med generalforsamling og rapport fra en af foreningens volontører i Israel.

Cecilie Gregersen fortalte om sit arbejde som volontør i Israel

Formanden Christian Svendsen indledte efter generalforsamlingen med at tale om Politik og Profeti – to tilsyneladende uforenelige begreber, men han gennemgik nogle af de mange gange i Bibelen, hvor en profan hedensk hersker tog en politisk beslutning, der opfyldte en profeti om Israel. Nebukadnesar II, Darius II, Kyros, kejser Augustus, Pontius Pilatus og kejser Tiberius var alle blinde redskaber for Guds vilje med jøderne og med Kristus, så at tingene skete, som det var forudsagt. Også FN opfyldte med delingsplanen i 1947 de gamle profetier hos Jeremias, Esajas og Ezekiel om folkets tilbagevenden til fædrenes land, stik imod alle politiske odds. I dag er der et flertal af muslimske stater i FN, som aldrig ville gå med til at dele Palæstina på denne måde.

At være ung i Israel

Efterfølgende kom volontør Cecilie Gregersen med en frisk rapport fra sit arbejde på den jødiske organisation AKIMs hjem Beit Julia for voksne med psykiske og fysiske handicaps. Blandt dem var mange overlevende fra Holocaust. Trods den sproglige barriére havde hun en god menneskelig kontakt med dem. Personalet var jøder og arabere, religiøse og sekulæ re, men man respekterede hinanden i et godt og kammeratligt fællesskab, som var en meget speciel oplevelse for hende. Derfor var det først og fremmest mennesker, hun huskede, selv om hun også besøgte de mange hellige steder.
Cecilie var sammen med mange andre unge fra Ordet og Israel samt Israelsmissionen, og hun var med til at holde Sabbat og Løvhyttefest i jødiske hjem. Det var alt sammen med til at åbne hendes øjne for jødernes særlige plads i Guds frelsesplan, så at hendes opfattelse af Israel nu er meget forandret.