Jubilæumsdag i Aglow satte fokus på Israel

300 kvinder og få mænd fejrede Aglows
25 år i Danmark med fest og glæde og stof
om Israel til eftertanke- Det blev en rigtig dejlig dag, med et liv og en summen ud i alle kroge, siger Inger Porsen om Aglows 25 års jubilæumsfest på Hotel Nyborg Strand Kristi Himmelfartsdag.
– Dagen var anderledes end mange andre konferencer og mærkedage i Aglow, fordi der var så meget fokus på Israel. Men jeg har kun fået positive og endda meget begejstrede tilbagemeldinger. Folk var glade, fordi tingene blev sagt ligeud, fortæller formanden.
Scenen var flot udsmykket af medlemmer af Aglow med dekorationer og levende blomster. Der var en god stemning blandt de 300 jubilæumsgæster lige fra starten.
Aglow har 26 afdelinger rundt omkring i Danmark, der holder månedlige møder, kurser i sjælens genoprettelse og nationale konferencer.
Visionen er 60 afdelinger rundt omkring i Danmark – eller blomster i den danske muld – som den europæiske leder fik et syn af, inden Aglow begyndte herhjemme i 1982.

Jerusalem og Aglows start

Aglow har tre arbejdsmandater. Det ene er støtte til Israel, og det blev omdrejningspunktet for de to udenlandske talere på jubilæumsdagen på Hotel Nyborg Strand. Edda Matthiasdottir Swan fra Island, der er medlem af den Internationale Aglow bestyrelse, formand for Aglow på Island og formand for den Europæiske Aglow komité, lagde ud.
– Aglow blev startet af en lille gruppe amerikanske kvinder i 1967. Det har ikke været en tilfældighed, at det netop var det årstal. Samme år befriede israelerne Jerusalem.
I dag er Aglow verdens største kvindebevægelse med afdelinger i 160 lande. Det beviser, at intet er umuligt, når vi brænder for det.
Gud elsker kvinder. Vi ser i Bibelen, at Gud bruger kvinder som sit hemmelige våben til at føre sin plan igennem.
I forhold til Israel er vores Aglow-tjeneste at være en Ester for Israel. Ester bragte frelse til sit folk, læser vi i Bibelen.
– Antisemitismen rejser sig overalt i Europa. Men Gud har givet os mandat til at tale jødernes sag. Og det skal vi gøre uden at frygte, selv om det måske ikke er nemt. Medierne er negative over for Israel, vi skal fortælle de mange positive ting.
Samtidig tror jeg, Guds hjerte græder for det muslimske folk. Han ønsker, muslimerne skal modtage Guds kærlighed, sagde Edda Matthiasdottir Swan, der kortlagde ud fra Bibelen, hvorfor kristne skal tale Israels sag.

Reddede jødiske børn fra nazister

Tråden blev taget op af konferencens anden udenlandske taler, Elisabeth Syré fra Sydafrika, der oprindelig er hollandsk jøde.
– Det er Danmarks befrielsesdag i dag efter 2. verdenskrig i 1945. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan min far var med til at redde 23 jødiske børn fra kz-lejre, hvor mange af deres familier endte. Mange kirker i Tyskland arbejdede sammen med Hitler. Men mange mennesker satte også livet på spil under 2. verdenskrig, fordi de gik imod nazisterne.
I dag skal vi også stå op for Israel, selv om vi sætter livet på spil. Den, som velsigner Israel, vil Gud velsigne. Gud elsker Israel, som Bibelen fortæller, han har en pagt med.
I Aglow kan du lære at bede og kæmpe også for denne sag, lød opfordringen fra Elisabeth Syré.

Vi er krigere i Guds hær

Inger Porsen understregede betydningen af bøn i sin jubilæumstale.
– Vi er krigere i Guds hær. Den almægtige Gud hører de mange bønner. Han tager dem i sin hånd og gør dem til det, de skal bruges til. Gud er på udkig efter kvinder, der tror på, at han er verdens hersker og frelser. På grund af korset har Jesus sejret, det giver os frimodighed til at kæmpe og bede, understregede formanden.