Menighedsfakultetet må nu uddanne bachelors

University of Wales har godkendt MF’s nye bacheloruddannelse i teologi
ÅRHUS – Der var jubel på Menighedsfakultetet (MF) i Århus, da det i sidste uge faldt på plads, at det bibeltro alternativ til universiteternes teologiske fakulteter, kan starte sin egen teologiske bacheloruddannelse efter sommerferien.
Hidtil har alle MF-studerende været indskrevet på Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet og gået til eksamener der, selv om de har fulgt en del af undervisningen på MF. Men efter sommerferien er det ikke længere nødvendigt for studerende på en ny teologiske bachelor-uddannelse.
I sidste uge havde MF besøg af en delegation fra University of Wales, og de walisiske universitetsfolk var så tilfredse med, hvad de så og hørte, at de nu har besluttet at sige god for den nye uddannelse.
Det betyder, at de studerende kan blive indskrevet direkte på MF’s bacheloruddannelse og på University of Wales, der står som garant for det akademiske niveau og skal godkende alle eksamener.

Mere praktisk teologi

Ingolf Henoch Pedersen

– Vi er glade for, at der i kraft af den stigende internationalisering inden for videregående uddannelse har åbnet sig mulighed for, at Menighedsfakultetet nu kan virkeliggøre den vision, man har haft helt fra begyndelsen om at blive et mere selvstændigt uddannelsessted, siger MF’s leder, Ingolf Henoch Pedersen.
Den nye uddannelse er normeret til fire år, og MF håber at kunne optage 10-20 studerende allerede det første år. Uddannelsen har samme niveau som universitetsuddannelsen, det betyder, at de sturende efterfølgende kan fortsætte på kandidat-uddannelsen på universitetet.
Et særtræk ved den nye uddannelse er dog, at den er rettet mod en præste- eller ledertjeneste, og at de studerende også får en praktisk erfaring ved siden af den teoretiske.

SU-problem

Endnu mangler et enkelt punkt dog at falde på plads. Selv om MF for længst har søgt om SU-godkendelsen, har man endnu ikke fået svar fra SU-styrelsen, og det kan betyde, at de studerende må begynde på uddannelsen uden økonomisk hjælp fra staten.
– Derfor står vi også uforstående over for, at danske myndigheder hidtil har tøvet med at give vores nye uddannelse SU-godkendelse. Det er muligt, at vi må begynde uden den, og så må vi appellere til kirkens folk om at yde økonomisk hjælp til vores bachelorstuderende. Det er kirkefolket i Danmark, som i forvejen gennem store frivillige, økonomiske bidrag betaler for, at man ved Menighedsfakultetet kan have lærere ansat og i det hele taget drive stedet. Hvis det er nødvendigt i en periode i tillæg til det at yde de studerende stipendier til erstatning for manglende SU, føler vi os overbeviste om, at man også her vil træde hjælpende til, siger Henoch Pedersen.

Helt urimeligt

Men det vil være helt urimeligt i vore øjne, hvis studenterne skal klare sig uden SU i længere tid. Såvel i Norge som i Sverige er der frie, teologiske uddannelsessteder på kirkelig grund, som opnår økonomisk støtte fra det offentlige, og hvis studenter stilles lige med studerende ved de officielle universiteter. Den frihed bør der også være i Grundtvigs fædreland, understreger han.
– ole