GROSBØLL-KOMPROMIS: MAKS. TRE ÅR
Grosbøll vil blive en kirkepolitisk sorteper

ROSKILDE – Meningerne er delte om kirkeminister Bertel Haarders flytning af Grosbøll-sagen fra Helsingør til Roskilde. Men ét står fast: Senest om knap tre år – når biskop Jan Lindhardt falder for aldersgrænsen – skal en anden biskop overtage ansvaret for Taarbæk-præsten. Af Niels Thure Krarup, Kristeligt Pressebureau

Men det kirkepolitiske spil om dén Sorteper vil få konsekvenser i god tid inden da, mener en iagttager:
– Haarder har nu tørret sit problem af på menighedsrådene i Roskilde Stift. Om et par år skal de vælge ny biskop. Det er uundgåeligt, at hovedspørgsmålet bliver, om den nye biskop vil opretholde tilsynet med præsten i Taarbæk og ikke, hvad den nye biskop vil gøre for folkekirken i Roskilde Stift. Det er ærlig talt ret unfair, når man ved, hvad der er at tage fat på i Roskilde Stift.
Sådan skriver Hans Raun Iversen, der er lektor i praktisk teologi på Københavns Universitet, i Kristeligt Dagblad i en analyse af Haarders manøvre, og kirkerets-specialist Jørgen Stenbæk fra Aarhus er enig – i hvert fald delvist:
– Det er helt klart, at ansvaret for Grosbølls præstetjeneste med den såkaldte ‘kollats’ skal ligge hos en biskop, og den dag, hvor Lindhardt ikke længere er biskop, skal en anden overtage ansvaret. Hvordan det skal ske, bør derfor også afklares snarest muligt, siger Stenbæk, som ikke finder det utænkeligt, at kampen om bispestolen kan påvirkes af vel- eller modvilje mod den nuværende biskops tilsyn med Taarbæk-præsten.

Samme princip som sognebåndsløsning

Det har ikke været muligt at få en kommentar til det sæt fra Ejvind Sørensen, der som lægmand repræsenterer Roskilde Stift i bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, hvor han i øvrigt også er landsformand. Stiftets anden repræsentant i samme bestyrelse er sognepræst Poul Joachim Stender fra Kirke Saaby, og han har svært ved at se, hvorfor Grosbøll også på længere sigt skulle høre under lige præcis en ny biskop i Roskilde Stift:
– Det arrangement, som Haarder nu har fået i stand – og som jeg finder fornuftigt – må i princippet virke på samme måde, som når mennesker løser sognebånd: De knyttes formelt til en bestemt præst, som antager dem som sine sognebørn på tværs af geografien. Når han går af, er der en ny situation, siger Stender, og det er Stenbæk enig i:
– Man kunne sige, at hvis biskop Lindhardt stadig ved sin afsked har ansvar for Grosbøll, ville det på en måde være mest logisk at undersøge, om det kunne gå tilbage til biskoppen i Helsingør, siger Århus-lektoren. Men alt taler for at det er den samme biskop – Lise Lotte Rebel – som netop har fralagt sig ansvaret for Grosbøll, så derfor bør det snarest afklares, hvad det længere perspektiv i sagen er, vurderer Stenbæk.
Lise-Lotte Rebel er i dag 54, så aldersmæssigt kan hun i heldigste fald fortsætte som biskop i 16 år endnu. Som 57-årig vil Thorkild Grosbøll højst kunne blive i sit embede i 13 år endnu … altså forudsat, at man stadig kan finde biskopper, der vil give ham lov.