Hver tiende søndagsskole lukket i løbet af kun ét år

Mini-konfirmander, adskilte drenge- og pigegrupper og støtte til lokale initiativer skal forny Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler- Vi skal ikke tabe modet, når der skrives i aviser om tilbagegang, men i stedet glæde os over det store arbejde, som udføres i vore 481 afdelinger. Sådan sagde Bjarne Gertz Olsen, leder af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, ved generalforsamlingen i Vejle for nylig. Men tallene taler – så meget, at aviserne ikke kan ignorere dem. Også selv om Gertz Olsen citerede profeten Jeremias’ ord om Herrens »planer om lykke, fremtid og håb.« På bare ét år har hver tiende af de tilsluttede afdelinger – søndagsskoler, legestuer, børne- og juniorklubber – måttet lukke.

Stadig behov

Det sker stort set aldrig på grund af mangel på interesserede deltagere, og i generalsekretærens beretning var der også en stribe ideer og planer om nye fremstød og aktiviteter – eller fx om en pulje på 75.000 kr. til at støtte lokale aktiviteter. De økonomiske muligheder er blevet større, efter at Søndagsskolerne har fået del i tipsmidlerne.
– Vore arbejdsformer er et middel og ikke et mål. Derfor må de vurderes kritisk, sagde Bjarne Gertz Olsen. Han opfordrede til lokal overvejelse af, om man bedre kan nå børnene ved separat drenge- eller pigearbejde, ved at arbejde med et bestemt projekt i en periode eller fx ved at knytte forbindelse mellem mini-konfirmander og en juniorklub.