Skolebørn skal lære om kristne pionerer

Regeringen pålægger historielærere at undervise om Luther og GrundtvigSkolebørn skal kende deres kristne rødder. Det vil regeringen sikre ved ny målsætning for historieundervisningen fra og med 6. klasse.

Børn ved for lidt om bl.a. Martin Luther – mener regeringen.

„Fælles Mål“ hedder oplægget, der har affødt protester fra bl.a. formanden for historielærerne i folkeskolen, Lene Rasmussen:
Det nærmer sig i betænkelig grad en kanon for historie, siger hun til Berlingske Tidende. – Det smager lidt af en kanon, når man nævner eksakte personer. Jeg havde helst set, at de ikke var nævnt, selv om det bestemt er vigtigt, at børnene ved, hvem Grundtvig og Luther er.
Kritikken bakkes op af bl.a. skolemuseets leder, cand.mag. i historie Keld Grinder-Hansen:
– Eleverne får en spredt og ubrugelig viden, når de skal arbejde med mange forskellige temaer, hvor de hopper fra den ene historiske periode til den anden, siger han.
De nye „Fælles Mål“ afløser de hidtil gældende „Klare Mål“ for historiefaget og gælder fra næste skoleår.