Sjælesørger på plejehjem

Det var dejligt for en pensioneret sygehjælper som mig at læse artiklen (uge 20) om den kristne medarbejder på et områdecenter i Randers.
Han er heldig at have en chef, som ikke bare i ord, men også i handling viser forståelse for beboernes åndelige behov.
Når jeg skriver dette, er det for at opildne andre kristne medarbejdere i plejen til frimodigt at holde fanen løftet.
Jeg har selv arbejdet på plejehjem/lokalcenter i 17 år. Alle vidste og respekterede, at jeg ikke blot var sygehjælper, men kristen-sygehjælper. De to ord kan ikke skilles. Det er en stærk kombination!
Eksempler: En ny beboer havde et billede af Jesus på sin væg, så helt bevidst sagde jeg: Nå, vi har nok fælles bekendte! Og fra den dag kunne jeg give hende kristent fællesskab og forståelse. Hun vidste nu, at hun ikke var alene. Pårørende bad mig bede over den døende mor og holde hende i hånden i overgangen. Flere beboere ønskede aftenbøn sammen med mig. En beboer dækkede kaffebord på sin stue og indbød andre til bibeltime med mig. Jeg blev af ledelsen bedt om at sørge for højtidelighed i.f.m. afdøde beboere i centrets kapel med ord, sang og bøn.
Alt i alt følte jeg mig priviligeret som kristen-sygehjælper!
Kære kristne kolleger! Der er ingen grund til at bøje vore hoveder, som om vi ikke er noget! Det er vi! Og Gud ske lov og tak for det!

Arne Rod
Stavnsvej 21
8381 Tilst