Undskyldning for fortiden

Spørgsmålet, om en nation bør undskylde sin fortid, er til debat.
Nyligt udgivne bøger lægger op til, at ledende danske ministre i dag bør undskylde samarbejdspolitikkens fejl under besættelsestiden. Vor nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussen erklærer sig villig til at overveje en officiel undskyldning for, at mindst 19 jøder, der var flygtet til Danmark, blev sendt tilbage til Nazityskland uden anmodning fra den tyske regering.
Det blev skæbnesvangert for disse jøder. Men vil en sådan undskyldning have betydning 60 år senere? Spørgsmålet er vel også, om tallet på de tilbagesendte jøder kan tages som målestok for den danske holdning? Bør det ikke snarere sættes i relation til de godt 7.000 jøder, som den danske modstandsbevægelse var i stand til at hjælpe til Sverige?
Ville det i denne forbindelse ikke være relevant at kaste blikket på , hvad der skete i andre nordiske lande på den tid? I Sverige var myndighedernes holdning til de tyske flygtninge nogenlunde den samme som her. Ud af 2-3.000 tyske jøder, der kom til Sverige inden krigen, fik størstedelen hjælp til at rejse videre til nye lande som USA og det Britiske Mandat i Palæstina. (Til Danmark kom der i alt 4.500 tyske jøder, heraf rejste 2/3 videre.)
Under krigen havde Sverige også en samarbejdsregering at tage hensyn til – om end den var mere moderat end i Danmark. Det berettes, at da tysk anholdelse af de danske jøder var nært forestående, sendte overrabbiner Marcus Melchior i september 1943 meddelelse til Sverige om at tage imod dem. Budbringeren fik en meget kølig modtagelse, da overrabbiner Ehrenpreis blot løftede telefonen og advarede udenrigsministeriet.
Det var jøderne, som kom i klemme.
I Norge havde man de forfærdelige konsekvenser af Quisling-regeringens styre, hvor 700 jøder blev sendt til tyske koncentrationslejre, hvoraf de fleste omkom i Auschwitz. De resterende 750 norske jøder nåede at flygte til Sverige.
Sammenlignet med de øvrige lande i Europa må jødernes redning i Sverige og Danmark siges at være unik. MEN havde der ikke været det „neutrale“ Sverige at sende jøderne videre til, ville jøde-deportationen være endt i en grusom tragedie!
Havde tyskerne vundet krigen, ville spørgsmålet om at give en undskyldning slet ikke være aktuel i dag. En undskyldning for fortidens fejl er ikke noget værd, hvis vi ikke i fremtiden vil vise, at man har lært af historien ved at bekæmpe den stigende antisemitisme inden for vore grænser.

Lilli Myss
Enighedsvej 14
2920 Charlottenlund