Hvem er du?

Opskriften på gudsdyrkelse er der mindst tre forslag til ifølge pastor Jens Brun, Gug. På et helligsted, fx i en kirke i fællesskab med andre, i sit eget indre, i Guds natur eller i kraft af en hellig person, Paven fx.
At dømme efter antallet af kirkegængere er der mest tilslutning til at søge Gud i sit eget indre og i Guds natur.
Laver man ingenting, begår man ikke fejl, ligesom man ikke hører noget forkert, hvis man aldrig går i kirke.
Men noget må der gøres, for hvis du vil arve en gammel, rig tante, må du besøge hende, så hun kender dig og ikke glemmer dig.
Tænk på Dommedag, hvis spørgsmålet skulle falde: Hvem er du?

Knud Held-Hansen
Th. StauningsVej 12
9210 Aalborg SØ