Ny Bibelåbner

Som en af hovedkræfterne bag den gennemreviderede Ny Testamente på Hverdagsdansk (NTph), var jeg glad for den positive anmeldelse fra Niels Jørgen Vase (NJV) i Udfordringen nummer 9. NTph er først og fremmest beregnet på nye kristne og folk i almindelighed, i stedet for dem, der foretrækker det traditionelle og indforståede kirkesprog. NTph bygger på moderne, sprogvidenskabelige principper for oversættelse. Den ordrette, autoriserede oversættelse er en „kirkebibel“, mens NTph er en „folkebibel“. De bør ikke opfattes som konkurrenter, men som alternativer. En bibelstudent bør have begge slags oversættelser.

NJV gør opmærksom på, at den gængse teori i dag er, at Mattæusevangeliet bygger på blandt andet Markusevangeliet, og at Markus således skulle være det først nedskrevne evangelium. Den teori blev først fremført af tyskeren C. Lachmann i 1835. Indtil da havde samtlige lærde været enige om, at Mattæus blev skrevet først, og det er også det enstemmige vidnesbyrd fra kirkefædrene. Ud fra en sammenligning af de to evangelier ud fra moderne relevansteori (Relevance Theory) er jeg nået til den konklusion, at kirkefædrene vidste, hvad de snakkede om, da de skrev, at Mattæus var det første evangelium, som oven i købet oprindeligt blev skrevet på hebraisk (næppe aramæisk), før det blev oversat til græsk. Markus valgte at udelade de afsnit, som var særligt henvendt til jøderne, eller som han syntes var mindre relevante for hans ikke-jødiske målgruppe, og samtidig forklarer han en del jødiske traditioner. Han havde naturligvis også andre kilder end Mattæus, vel især mundtlige traditioner, der måske kan føres tilbage til apostlen Peter. Desuden har han enkelte steder ført beretningen tilbage til en mere kronologisk rækkefølge. Mattæus er som hebræer ikke interesseret i kronologisk rækkefølge, men tematisk sammenhæng og opfyldelsen af Messias-profetier fra GT. Nuvel, de lærde er ikke enige om løsningen på det såkaldte „synoptiske problem“, og det er heller ikke særlig væsentligt for oversættelsen af Ny Testamente, men har mest historisk interesse. For øvrigt er der også andre moderne teorier og traditioner, som NT på hverdagsdansk ikke føler sig bundet af.

Iver Larsen
Bibeloversætter