Verdens folk

„Broder David skrev i sin prædiken i uge 16, at der i Johs 16,8 på græsk står, at Helligånden vil afsløre „denne verdens“ forkerte opfattelse, og at han derfor ikke brød sig om, at NT på hverdagsdansk siger „folk“ i stedet for „denne verden“. David må huske forkert, for der står faktisk på græsk kun „verden“ (dvs. mennesker i almindelighed) og ikke „denne verden“, som der står lidt senere i vers 10. Det kan man også se i den mere ordrette, autoriserede oversættelse. Der er ikke ud fra grundteksten belæg for at indskrænke „verden“ i vers 8 til „denne verden“. Den synd ikke at tro på Jesus er ikke forbeholdt de ikke-kristne. Jesu væsentligste klage mod sine egne disciple var deres mangel på tro. Det er disciplene, der har svært ved at tro på det retfærdige (fornuftige, rimelige) i, at Jesus må forlade dem, så de ikke længere kan se ham eller være sammen med ham. Det er også væsentligt for de kristne at forstå, at „denne verdens fyrste“ ER dømt. Det er noget, som „denne verden“ ikke forstår eller accepterer.“

Iver Larsen
Bibeloversætter.