Ja til Jesus og paven!

Allen Kragelund Hansen udtrykker i Udfordringen uge 17 sit uforbeholdne nej til paven og begrunder det med, at den katolske kirke skulle være skøgen, som omtales i Johannes Åbenbaring k. 17 og 18.
Det er trist at opleve kristnes kamp mod hinanden i en tid, hvor vi har brug for at samle kræfterne til en fælles indsats mod de negative og nedbrydende tendenser i samfundet, som afkristningen af Danmark og Europa fører med sig. Den katolske kirke er stiftet af Jesus Kristus, og paven er en tjener af Jesus, og hans ønske er sammen med hele den katolske kirke at udbrede kendskabet om Jesus Kristus til alle mennesker, til alle nationer. Hvis man som ikke- katolik har vanskeligheder med den katolske kirke, så bring disse vanskeligheder i bøn og stilhed som et offer til Jesus for enhedens skyld.

Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg.