„Driv hykleri til Helved bort“

Grosbøll har bekendt i skrift og tale, at han ikke tror på en skabende og opretholdende Gud, på opstandelse og et evigt liv. Når han så står for Guds alter og siger: „Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og Jordens skaber“ – „kødets opstandelse og et evigt liv“, så er det hykleri.
Når en præst i tidligere tider kom i anfægtelser og tvivl, gik han til sin biskop, og denne fritog ham for tjeneste, for at præsten ikke skulle hykle for Guds alter og sin menighed.
Når præsten ved sjælesorg hos sin biskop igen fandt troen, kunne han, måske oven i købet styrket, vende tilbage til sin menighed. Fandt han ikke troen igen, blev han tilrådet at søge sin afsked, og den tog han så med æren i behold. Vi må kræve rene linier.
De fleste partier påpeger med rette kristendommen som grundlaget for Vestens og især Danmarks kultur, sociale velfærd og demokrati. Derfor kan vi ikke stiltiende lade Grosbøll og hans ligesindede gøre folkekirken utroværdig og kriminel.
Derfor må vi stå sammen om folkekirken, enten vi er „meget- eller lidet-troende“. Vi kan ikke tolerere, at dens hyrder er falske profeter eller ulve i fåreklæder.
Hvis vi accepterer dette, kan vi vinke farvel til Grundlovens §4: „Den evangelisk-lutherske kirke er den danske Folkekirke og understøttes som sådan af Staten“.

„Opklar de tåger,
som her udspindes
af uforstand og mandevid;
dræb al den hovmod,
som her findes,
gør vantro stum,
som volder strid!
Driv hykleri
til Helved bort,
alt sandt og godt
lad vokse stort!“
(DDS 390)

– men det blev jo skrevet, længe før „biskoppernes salmebog“ udkom!
(Forkortet red.)
Jørgen D. Grønbæk
Holstebrovej 65
7800 Skive