Første diakon indviet i frikirke

Karen Boye, der er 28 år, blev søndag den 5. juni indviet til diakon ved en gudstjeneste i Saronkirken, Missionsforbundet, i Århus. Hun er den første fra en frikirke, der indvies til diakon med Diakonhøjskolens medvirken.

Karen Boye

Diakonhøjskolen i Århus uddanner diakoner med baggrund som socialpædagog eller sygeplejerske, og efter endt uddannelse kan de indvies til diakoner med baggrund i folkekirken og optages i Diakonforbundet. Gennem årene har mange frikirkefolk gennemført diakonuddannelsen, men de er ikke efterfølgende blevet indviet som diakoner. I nogle tilfælde har man i den lokale frikirke indsat dem i en diakontjeneste uden indvielse med Diakonhøjskolens medvirken.
Karen Boye er gift med Jakob Nielsen. De er begge medlemmer af Saronkirken i Århus, hvor Karen er medlem af menighedsrådet. Hun er sygeplejerske og har haft et års efteruddannelse på Diakonhøjskolen med det formål at blive diakon. Hun ønskede at have den teologiske og åndelige dimension med i sit arbejde. Efter endt uddannelse har Karen Boye ønsket at blive indviet til diakon.
Ifølge Lars Østerkjærhus, der var konstitueret forstander på Diakonhøjskolen på det tidspunkt, havde der aldrig været en diakonindvielse i en frikirke, hvor Diakonhøjskolen havde været involveret. Men Lars Østerkjærhus var ifølge pastor Leif Lundtoft fra Missionsforbundet, der tog sig af sagen, yderst interesseret og engageret i arbejdet hen imod en frikirkelig diakonindvielse med Diakonhøjskolen som deltager. Leif Lundtoft hentede materiale hjem fra Missionsforbundet i Sverige, der i mere end 100 år har uddannet og indviet diakoner. Østerkjærhus var imponeret over materialet og den grundighed – også teologisk – som Det Svenske Missionsforbund har lagt for dagen vedrørende diakonien.
Med baggrund i materialet og samtaler med Diakonhøjskolen udformede Leif Lundtoft et indvielsesritual og diakonbrev, som Diakonhøjskolen godkendte, og resultatet blev, at Karen Boye blev indviet som diakon i Saronkirken i Århus med medvirken af pastor Leif Lundtoft, Diakonhøjskolens nye forstander Mette Geil og Diakonhøjskolens uddannelsesleder Anne-Mette Grønborg. Mette Geil og Leif Lundtoft delte opgaven, så Geil holdt indvielsestalen, og Lundtoft foretog indvielsen. Karen Boye fik overrakt diakonbrev underskrevet af Mette Geil og Leif Lundtoft og kan nu optages i Diakonforbundet.
Udfordringen har spurgt Karen Boye om, hvorfor det var vigtigt for hende at blive indviet til diakon. Hertil siger hun:
– Ordene fra Efeserbrevet 2:10 „For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i“ – har længe talt til mig. Og med baggrund i dem vil jeg gerne sendes ud i verden af Gud, fortæller hun.
– Det er sendelsen, der betyder noget for mig, og med indvielsen blev jeg sendt ud i tjeneste. Jeg regner med at kunne bruge min diakonuddannelse og indvielse i arbejdet som sygeplejerske og i menigheden, hvor jeg er med i menighedsrådet, spiller klaver i lovsangsgruppen, er mødeleder og har prædiket et par gange.
Diakonhøjskolens forstander Mette Geil giver udtryk for, at hun fandt det rigtigt og meget dejligt at medvirke ved indsættelsen af Karen Boye. Hun har tidligere som valgmenighedspræst i Osted haft et godt samarbejde med Missionsforbundet der og glædede sig over samarbejdet omkring indvielsen i Missionsforbundets kirke i Århus. Hun giver udtryk for, at der er foregået et godt forberedende arbejde, der forener Diakonhøjskolens tradition med Det Svenske Missionsforbunds tradition, så der er kommet et godt ritual og et diakonbrev ud af det, som kan bruges ved indvielse af diakoner i Missionsforbundet fremover.
Mette Geil vil desuden gerne bidrage til, at flere frikirker får tilsvarende ordninger, hvis den nyuddannede diakon og den pågældende kirke ønsker det.
Af Bjarne Nederby Jessen