Præst i jobtræning

Også præster kan komme i jobtræning. Tyrstrup kirke får en ekstra præst fra 15. august – 15. februar 2006. Præsten bliver ansat med løntilskud fra det offentlige, og ansættelsen belaster derfor ikke kirkens økonomi, hvilket menighedsrådsformand, økonomichef Jens Christian Olesen, ikke er ked af.
Det er Poul Erik Gildhoff, 40 år og tidl. leder af Norea Radio, der nu får mulighed for at afprøve præstejobbet. Han er allerede uddannet teolog, men har arbejdet som blandt andet indvandrerlærer og vil nu gerne være præst. Biskop Niels Henrik Arendt har derfor anbefalet ham til Tyrstrup sogn, og sognepræst Carsten Haugaard Nielsen får på den måde tiltrængt aflastning.
Gildhoff skal prædike cirka en søndag om måneden, og skal desuden medvirke ved plejehjemsgudstjenester, Alpha-kursus og andre undervisningsopgaver. Poul Erik Gildhoff blev ordineret ved en gudstjeneste i Haderslev Domkirke onsdag. Han indsættes ved gudstjenesten i Tyrstrup kirke søndag d. 21. august.