80 danske unge på African Adventure i Nigeria

Ikke færre end 80 unge danskere fra Afrika InTouch er netop rejst til Nigeria for i tre uger at tage del i renovering af kirke- og skolebygninger og flere andre projekter.
Belæsset med computere, 190 fodbolde, volleyball-net, basketballkurv, 50 hamre og save, murskeer og pudsebrædder, kassevis af LEGO, pennalhuse, sportstrøjer og cirka 200.000 kr. rejste 80 unge fra Afrika InTouch den 4. og 5 juli til Nigeria for at renovere skoler og kirkebygninger, oprette sanitære forhold og lave en vandboring.
Pengene har deltagerne selv indsamlet gennem salg af støttebeviser, donationer fra Sudanmissionen, Y’s men’s klubber, Rockwoolfonden og Ole Kirks Fond og sidst, men ikke mindst via en afrikansk gallamiddag.
Starten på rejsen blev ekstra dramatisk, da Nigerias ambassade i Sverige få dage før afrejsen meddelte, at man desværre havde smidt de 80 visum-papirer væk. I hast fik alle sendt deres ansøgninger til Sverige på ny og kom godt afsted.
Man kan følge det store rejsehold dag for dag på: www.afrikaintouch.dk/sw13.asp. Eller læse nyt på gruppens online dagbog/weblog: african-adventure.blogspot.com
Henri.