30 år i Etiopien

Den 1. august har Marie Ammitzbøll været ansat i 30 år som missionær i Luthersk Missionsforenings ydre mission. Hun har gennem alle årene arbejdet som sygeplejerske i Etiopien. Dels på hospital, dels som leder af et sundhedsprojekt med flere klinikker i Omo Rate i Sydvest-Etiopien.
-hanne