Arbejde Adler har fået ny landsformand

Arbejde Adler har fået ny landsformand. Det er 61-årige Jens Kristian Egedal fra Herning. Han er tidligere missionær i Bangladesh, hvor han arbejdede fra 1979-87 sammen med sin kone, Ruth.
Efter mange år som plejehjemsleder er han nu psykiatrisk sygeplejerske og nyder igen at komme tæt på sin faglige uddannelse som diakon og sygeplejerske. Han har siddet i bestyrelsen for Arbejde Adler siden 1992.
– I en tid, hvor det danske samfund bliver mere opdelt i dem med penge og dem uden, er behovet for hjælp til de svageste ikke blevet mindre, siger Jens Kristian Egedal.
Arbejde Adler er et gammelt, kirkeligt hjælpearbejde blandt hjemløse misbrugere. Organisationen har fire institutioner med enkeltboliger til 121 klienter, der for eksempel reparerer genbrugscykler. Det nyeste byggeri er en plejeinstitution for yngre misbrugere, der er så skadede, at de har brug for at bo permanent på institution. Derudover driver Arbejde Adler alkoholrådgivning i Silkeborg og fører også tilsyn med klienter, der bor hjemme.
– hanne