Humor, livslyst og sund kristendom

Præsten, forfatteren og tidl. medlem af gruppen Tørfisk, Henning Toft Bro, har udgivet ny bog med fortællinger og digteMan er mellem år og dag stødt på mange dygtige fortællere. En af dem er Henning Toft Bro.Han er sognepræst ved Nykøbing Mors kirke og provst for Morsø provsti, og så er han en yndet foredragsholder i for-samlingshuse og kirkecentre. Det er blevet til flere bøger, mest med viser, salmer og sange, og hvoraf flere er udgivet på cd.
Henning Toft Bro er født i Thyborøn, som dengang end-nu var en driftig fiskerby, og som var stærkt præget af Indre Mission. Fiskeriet, kysten, fjorden, møderne i missionshuset var alt sammen noget, der var med til at præge hans opvækst og også præger hans Fortællinger fra en havvendt kyst, der indeholder 12 fortællinger og 12 digte. Fortællingerne egner sig fortrinligt til oplæsning og giver et billede af seje vestjyder, vejrbidte fiskere, egnens måder at feste og komme hinanden ved på. De har alle et stænk af humor, livslyst og sund kristendom. Man bliver glad af at læse dem – og så kom jeg med fortællingerne tilbage til min barndoms sommerferie-by Lemvig og dens omegn.
I tilknytning til hver fortælling er der et digt på vestjysk og på rigsdansk. Digtene knytter sig i indhold og handling til fortællingerne, men fortællingerne overstråler digtene. Dog hæver bogens sidste digt „Fuglene letter mod vinden“ sig op over de øvrige.

Henning Toft Bro:
Fortællinger fra en havvendt kyst
128 sider • 158 kr. • Unitas